Reset Cubase

přidáno: 7. 11. 2014 13:08, autor: Martin Jirsák
V případě nějakých problémů s Cubase a nebo nevhodným nastavením, lze provést kompletní vyresetování Cubase. Po této akci se Cubase chová stejně, jako kdyby byla poprvé nainstalovaná, včetně žádosti o registraci produktu po prvním startu, který je navíc poněkud delší z důvodu prohledávání adresáře s VST nástroji a efekty. Uživatel přijde o své vlastní nastavení, včetně vlastních presetů efektů, o cesty k VST plug-inům (pokud má nastavené nějaké vlastní uživatelské cesty jiné, než jsou v Cubase od výrobce), šablony projektů, o seznam naposledy otevřených projektů a další funkce. Tyto funkce se ale později dají do nově resetované Cubase vrátit. A hlavně, tento reset může pomoci od řady případných problémů s Cubase.

K dispozici jsou dvě úrovně resetu. První je "měkčí" (nazývá se Safe-start, tedy bezpečný start), který toho neresetuje tolik. Druhý je kompletní.

Bezpečný start
Bezpečný start je k dispozici od Cubase 5, starší verze jej vůbec nemají a u starších verzí je tedy vždy potřeba použít kompletní reset. Bezpečná start se aktivuje se pomocí přidržení speciální kombinace kláves při startu Cubase (hned po kliknutí na ikonu Cubase). Jsou jimi:
 • Windows: Ctrl + Alt + Shift
 • Mac OS X: Cmd + Alt (resp. Option) + Shift

Po přidržení těchto kláves se objeví následující okno:
Režim Safe-start Cubase
[zdroj: www.steinberg.net]
Doporučuji nejdříve kliknout na Disable program preferences. Tato volba deaktivuje preference jen dočasně, pro tento jeden start. Můžeme tak vyzkoumat, zda se problém vyřešil nebo nikoliv.

Pokud se problém vyřešil, ukončíme Cubase. Při dalším startu opět stiskneme troj-kombinaci:
 • Windows: Ctrl + Alt + Shift
 • Mac OS X: Cmd + Alt (resp. Option) + Shift
A tentokrát vybereme Delete program preferences. Tím budou preference definitivně smazány a problém bude na vždy vyřešen. Při dalším startu Cubase již není potřeba tuto troj-kombinaci tisknout. 

Nicméně tímto způsobem přijdeme o své osobní nastavení (viz výše). Pokud chceme své osobní nastavení zachránit a následně případně aspoň něco použít (ačkoliv se tím vystavujeme riziku, že si chybu, kvůli které celý reset děláme, přivodíme znovu), je pak lepší udělat kompletní reset.

Kompletní reset
Princip kompletního resetu tkví ve smazání (osobně doporučuji raději přejmenování, což je bezpečnější, umožňuje to návrat k původní verzi Cubase před resetem a také okopírování nastavení z Cubase před resetem do nové verze Cubase) určité složky v operačním systému. Jednotlivé složky se liší v závislosti na konkrétním operačním systému.

Ještě, než najdeme konkrétní složku, je potřeba upozornit na to, že tato složka je v základním nastavení Cubase uživatelům skrytá. Proto je potřeba v systému zobrazit všechny skryté soubory. Toto nastavení se v klasickém zobrazení Windows provede v Control Panel (Ovládací panely) > Folder Options (Možnosti složky) > záložka View (Zobrazení). Zde je nutné aktivovat (zaškrtnout) volbu “Show the Hidden files nad folders” (Zobrazovat skryté soubory a složky). Nyní již tedy uvidí příslušnou složku všichni uživatelé Cubase.

Je tedy třeba najít v počítači následující složku:

Windows XP (anglicky)
 • C:\Documents and Settings\*název vašeho uživatelského účtu*\Application Data\Steinberg\


Windows XP (česky)
 • C:\Dokumenty a nastavení\*název vašeho uživatelského účtu*\Data aplikací\Steinberg\


Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 (anglicky)
 • C:\Users\*název vašeho uživatelského účtu*\AppData\Roaming\Steinberg\


Mac OS X 10.5 a 10.6 (anglicky)
 • /Users/*název vašeho uživatelského účtu*/Library/Preferences/


Mac OS X 10.5 a 10.6 (česky)
 • /Uživatelé/*název vašeho uživatelského účtu*/Knihovna/Preference/


Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9 (anglicky)
 • Ve Finderu zvolte z menu Go, poté na klávesnici podržte ALT a klikněte na zobrazenou položku Library. Otevře se cesta: /Users/*název vašeho uživatelského účtu*/Library, zde zvolte Preferences/


Mac OS X 10.7,  10.8, 10.9 (česky)
 • Ve Finderu zvolte z menu Najít, poté na klávesnici podržte ALT a klikněte na zobrazenou položku Knihovna. Otevře se cesta: /Users/*název vašeho uživatelského účtu*/Knihovna, zde zvolte Preference/


V této složce najdete podsložku, která se bude jmenovat Cubase 7, případně Cubase Artist 7, Cubase Elements 7 a nebo v případě starší verze Cubase je zde také například Cubase 6, Cubase Studio 5, Cubase Essential 4, Cubase SX 3, aj. Tuto složku přesuňte do jiné složky. Oficiální návod mluví o jejím smazání, z výše uvedených důvodů, nicméně přesunutí do jiné složky má stejný výsledek a výhodou je, že případně máme k dispozici i delší historii resetů. A vždy se mohu vrátit k jakékoliv verzi nebo z ní vytáhnout to, co potřebuji. 

Pokud poslední složka Preferences (pro Mac OS X) nebo Steinberg (pro Windows) obsahuje více položek (což se stane v okamžiku, kdy upgradujete z jedné nižší verze Cubase na vyšší verzi), tedy například obsahuje Cubase Studio 4 i Cubase 7, je vždy nutné přesunout všechny tyto položky.

V případě, že bychom přesunuli pouze jednu složku, spuštěná Cubase by si převzala nastavení z té složky, která zde zůstala, tedy ze starší verze Cubase. S největší pravděpodobností by došlo k tomu, že problém, který jsme chtěli resetem Cubase odstranit, by nebyl vyřešen.

To stejné platí i v případě, že máme v jednom počítači kromě Cubase nainstalované také Nuendo. Je potřeba přesunout i tuto složku, jinak si Cubase převezme nastavení právě z Nuenda.

Následující start Cubase bude vypadat jako start po první instalaci. Bude prověřován a nastavován připojený hardware, budou načítané složky VST plug-in efektů a nástrojů, atd. Na konci startu se zobrazí hláška o registraci Cubase. Pokud již máme Cubase registrovanou v systému MySteinberg, klikneme na tlačítka “Already Registered” (již zaregistrováno). Pokud registrace dosud neproběhla, je vhodné Cubase zaregistrovat. Lze tak předejít problémům při ztrátě nebo poškození ochranného USB Steinberg klíče.

Připomenutí registrace Cubase
[zdroj: www.steinber.net]


Po tomto procesu by měl být problém s Cubase vyřešen. Nicméně je potřeba znovu provést veškeré uživatelské nastavení.

Jestliže chceme získat dříve uložené nastavení Cubase před resetem, které se po něm nezobrazuje, musíme projít složky Cubase 7 (ta se automaticky vytvoří po prvním startu Cubase 7 po resetu) a Cubase 7 na místě, kam jsme starou složku přesunuli(respektive s jiným datem).

Zde najdeme řadu různých souborů (většinou XML) a dalších podsložek. Zajímat by nás mohl například soubor Key Commands.xml, ve kterém jsou uložené veškeré informace o klávesových zkratkách. Pokud jsme tedy měli vytvořené vlastní klávesové zkratky, okopírujeme soubor Key Commands.xml ze složky Cubase 7 (stará, přesunutá o jiné složky) do nové složky Cubase 7, na stejné místo, tedy přímo Cubase 7/Key Commands.xml. Podobně můžeme postupovat i s dalšími soubory a složkami. Například složka Presets obsahuje další podsložky jednotlivých interních plug-inů (a nejen těch, ale například i presety pro klávesové zkratky, presety pro VST Connections, aj.) Cubase, kde jsou uloženy veškeré (tovární i uživatelské) presety pro tyto plug-iny. Pokud jsme si tedy dříve vytvořili presety vlastní, zde je můžeme najít a opět okopírovat na příslušné místo v novém adresáři Cubase 7. Složka Project Templates obsahuje šablony projektů. Pokud jsme tedy měli vytvořené vlastní uživatelské šablony, opět je najdeme zde. Důležité mohou být soubory Vst2xBlacklist Cubase (x86_64).xml a ostatní Blacklisty. Jedná se o soubory, v nichž je popsáno, pokud jsme některé z VST plug-inů v Cubase zakázali a nechtěli je načítat (třeba z důvodu nekompatibility, nefunkčnosti a nebo byly plug-iny pouze ve zkušebním omezeném období). Soubor Window Layouts.xml obsahuje rozložení oken po ploše počítače, i to může být užitečné.

Vše lze tedy ze starého nastavení Cubase opět dostat zpět. Nicméně někdy může reset Cubase nadělat více škod, než užitku. V takovém případě není problém vrátit se k původní verzi Cubase, před resetem. Stačí jednoduše najít výše uvedenou složku Preferences/Steinberg (v závislosti na operačním systému) a zde smazat nově vytvořenou složku Cubase 7 a naopak původně přemístěnou složku Cubase 7 vrátit zpět na původí místo. Po dalším startu Cubase bude tato v původním stavu, jako byla před resetem.

Cesta k resetu Cubase může takto na papíře vypadat poněkud zdlouhavě a kostrbatě. Ve skutečnosti se ale jedná o poměrně jednoduchý a přímočarý proces. Na druhou stranu je třeba říci, že ne vždy je nutné okamžitě panikařit a provádět kompletní reset Cubase. Spousta případných problémů se dá vyřešit jiným způsobem – například načtením továrního presetu určité příslušné části (například po absolutním rozhození klávesových zkratek nebo po rozhození nastavení v Preferences a nebo ve VST Connections). Reset Cubase by měl sloužit pouze pro závažné případy, kdy už nic jiného nepomáhá.

Před resetem Cubase je obvykle dobré zkontrolovat, jestli náhodou neexistuje novější aktualizace Cubase ke stažení. A to zejména v případě, pokud nevíme, zda se Cubase dříve chovala jinak a jedná se o oblast neprozkoumanou, jen nevíme, zda funguje správně.
Comments