Průvodce prodejem Steinberg softwaru

přidáno: 7. 11. 2016 14:43, autor: Martin Jirsák   [ aktualizováno 7. 11. 2016 14:45 ]
Postupujte prosím podle následujícího stromu.

Je aplikace Steinberg, kterou se chystáte prodat, již registrovaná?
 • Ne – aplikaci můžete prodat jako novou.
 • Ano – postupujte prosím dále ve stromu dotazů.
Poznámka: Registrované mohou být pouze aplikace, které byly vydané po spuštění portálu MySteinberg (říjen 2006). Pokud nemáte MySteinberg účet, pokračujte v rozhodováním stromu, jako kdybyste odpovéděli "Ne".


Jakým způsobem je uložena licence?
 • USB-eLicenser: jsou na klíči uložené další licence?
  • Ano
  • Sumarizace poskytnutých informací k produktu, který se chystáte prodat:
   • Software je již zaregistrován na MySteinberg účtu.
   • Licence je uložena na USB-eLicenseru.
   • USB-eLicenser obsahuje vícero licencí
Kroky před prodejem
Nejdříve je potřeba oddělit licenci aplikace, kterou se chystáte prodat, od ostatních licencí nebo další licence, které jsou na stejném USB-eLicenseru uloženy. Aplikace eLicenser Control Center nabízí možnost přenos licencí z jednoho USB-eLicenseru na jiný.
Prázdný USB-eLicenser lze zakoupit u lokálních distributorů produktů Steinberg a nebo v online obchodě Steinberg.
Pro přenos licence potřebujete alespoň dva USB-eLicensery(jeden zdrojový, na kterém je licence v současnosti a jeden cílový, kam bude licence přenesena). Je potřeba projít následujícími kroky:

Ještě než začnete s přenosem licence, nainstalujte poslední aktualizaci aplikace eLicenser Control Center.
Spusťte aplikaci eLicenser Control Center (Windows: Start > Programs > eLicenser, Mac: Applications).
    • Připojte k počítači oba USB-eLicensery. V aplikaci eLicenser Control Center se budou zobrazovat oba pod sebou.
    • V pravé části okna klikněte na licenci, kterou chcete prodat a zatímco držíte tlačítko myši stisknuté, přetáhněte ji do levé části okna na druhý, prázdný USB-eLicenser.
    • Pro spuštění přenosu uvolněte tlačítko myši.
    • Jakmile se přenos dokončí, bude nový USB-eLicenser obsahovat licenci aplikace, kterou plánujete prodat. Dokud nebyl USB-eLicenser registrován, můžete jej prodat spolu s korespondujícími instalačními disky a manuály jako neregistrovaných software.
    • Licence může být samozřejmě přenesena také přímo na USB-eLicenser kupujícího, pokud již kupující USB-eLicenser vlastní.

Ani v jednom z výše uvedených případů není nutné kontaktovat tým technické podpory Steinberg. Registrace na vašem MySteinberg účtu bude aktualizována automaticky.

Doporučený obsah
Kompletní balení by mělo obsahovat následující:
    • Instalační disk(y) (CD, DVD)
    • Neregistrovaný USB-eLicenser včetně příslušné licence
    • Manuál(y)
    • Originální krabice


  • Ne, USB klíč obsahuje pouze jednu danou licenci aplikace, kterou se chystáte prodat.
  • Sumarizace poskytnutých informací k produktu, který se chystáte prodat:
   • Software je již zaregistrován na MySteinberg účtu.
   • Licence je uložena na USB-eLicenseru.
   • USB-eLicenser obsahuje pouze jednu příslušnou licenci, kterou se chystáte prodat.
Kroky před prodejem
Jediné, co je nutné provést, je smazání registrace USB-eLicenseru z vašeho MySteinberg účtu. To je poměrně jednoduché.

Přihlaste se ke svému MySteinberg účtu.
    • Na stránce "My Products" přepněte ze zobrazení 'Software' na zobrazení 'elicenser'.
    • Klikněte na USB-eLicenser, který obsahuje licenci, kterou se chystáte prodat.
    • V rozšířeném zobrazení klikněte na 'Remove USB-eLicenser from Account' (odebrat USB-eLicenser z účtu).
    • Smazání potvrďte kliknutím na 'Continue'.
    • Jakmile bude smazání provedeno, můžete aplikaci prodat jako neregistrovaných software. Opětovnému registraci může přivést již nový majitel a nijak se neliší od registrace nově zakoupeného Steinberg softwaru.

Doporučený obsah
Kompletní balení by mělo obsahovat následující:
    • Instalační disk(y) (CD, DVD)
    • Neregistrovaný USB-eLicenser včetně příslušné licence
    • Manuál(y)
    • Originální krabice

 • Softwarová licence: Obsahuje Soft-eLicenser ještě další licence, které prodat nechcete?
  • Ano
  • Sumarizace poskytnutých informací k produktu, který se chystáte prodat:
   • Software je již zaregistrován na MySteinberg účtu.
   • Licence je uložena na Soft-eLicenseru.
   • Soft-eLicenser obsahuje i další jiné licence kromě té, kterou se chystáte prodat.
Kroky před prodejem
Nejdříve je potřeba oddělit licenci aplikace, kterou se chystáte prodat, od ostatních licencí (licence), které jsou na Soft-eLicenseru uloženy. Nejdříve je potřeba oddělit licenci aplikace, kterou se chystáte prodat, od ostatních licencí nebo další licence, které jsou na stejném Soft-eLicenseru uloženy. Aplikace eLicenser Control Center nabízí možnost přenos licencí z jednoho USB-eLicenseru na jiný.
Prázdný USB-eLicenser lze zakoupit u lokálních distributorů produktů Steinberg a nebo v online obchodě Steinberg.
Pro přenos každé jedné licence, kterou chcete prodat samostatně, budete potřebovat jeden USB-eLicenser, na který budete licenci přenášet. Je potřeba projít následujícími kroky:

Ještě než začnete s přenosem licence, nainstalujte poslední aktualizaci aplikace eLicenser Control Center na počítač, kde je licence uložená.
Spusťte aplikaci eLicenser Control Center (Windows: Start > Programs > eLicenser, Mac: Applications).
    • Připojte k počítači USB-eLicenser. V aplikaci eLicenser Control Center se bude zobrazovat Soft-eLicenser (ikona pevného disku) a USB-eLicenser (ikona USB klíče).
    • V pravé části okna klikněte na licenci, kterou chcete prodat a zatímco držíte tlačítko myši stisknuté, přetáhněte ji do levé části okna na prázdný USB-eLicenser.
    • Pro spuštění přenosu uvolněte tlačítko myši.
    • Jakmile se přenos dokončí, bude nový USB-eLicenser obsahovat licenci aplikace, kterou plánujete prodat. Dokud nebyl USB-eLicenser registrován, můžete jej prodat spolu s korespondujícími instalačními disky a manuály jako neregistrovaných software.
    • Licence může být samozřejmě přenesena také přímo na USB-eLicenser kupujícího, pokud již kupující USB-eLicenser vlastní.

Ani v jednom z výše uvedených případů není nutné kontaktovat tým technické podpory Steinberg. Registrace na vašem MySteinberg účtu bude aktualizována automaticky.

Vezměte prosím na vědomí, že žádnou licenci nelze přenést z USB-eLicenseru na Soft-eLicenser. A to ani v tomto případě, kdy byl přenos licence na USB-eLicenser proveden pouze za účelem prodeje licence další osobě. Nový majitel již tedy bude mít licenci uloženou vždy jen na USB-eLicenseru se všemi výhodami i nevýhoda mi z tohoto faktu vyplývajícími.

Doporučený obsah
Kompletní balení by mělo obsahovat následující:
    • Instalační disk(y) (CD-R, DVD)
    • Neregistrovaný USB-eLicenser včetně příslušné licence
    • Manuál(y)
    • Originální krabice
  • Ne
  • Sumarizace poskytnutých informací k produktu, který se chystáte prodat:
   • Software je již zaregistrován na MySteinberg účtu.
   • Licence je uložena na Soft-eLicenseru.
   • Soft-eLicenser obsahuje pouze jedinou licenci, tu, kterou se chystáte prodat.

Kroky před prodejem
Abyste mohli licenci softwaru prodat, musíte tuto licenci přenést ze Soft-eLicenseru na USB-eLicenser. Aplikace eLicenser Control Center nabízí možnost přenos licencí z jednoho USB-eLicenseru na jiný.
Prázdný USB-eLicenser lze zakoupit u lokálních distributorů produktů Steinberg a nebo v online obchodě Steinberg.
Pro přenos každé jedné licence, kterou chcete prodat samostatně, budete potřebovat jeden USB-eLicenser, na který budete licenci přenášet. Je potřeba projít následujícími kroky:

Ještě než začnete s přenosem licence, nainstalujte poslední aktualizaci aplikace eLicenser Control Center na počítač, kde je licence uložená.
Spusťte aplikaci eLicenser Control Center (Windows: Start > Programs > eLicenser, Mac: Applications).
    • Připojte k počítači USB-eLicenser. V aplikaci eLicenser Control Center se bude zobrazovat Soft-eLicenser (ikona pevného disku) a USB-eLicenser (ikona USB klíče).
    • V pravé části okna klikněte na licenci, kterou chcete prodat a zatímco držíte tlačítko myši stisknuté, přetáhněte ji do levé části okna na prázdný USB-eLicenser.
    • Pro spuštění přenosu uvolněte tlačítko myši.
    • Jakmile se přenos dokončí, bude nový USB-eLicenser obsahovat licenci aplikace, kterou plánujete prodat. Dokud nebyl USB-eLicenser registrován, můžete jej prodat spolu s korespondujícími instalačními disky a manuály jako neregistrovaných software.
    • Licence může být samozřejmě přenesena také přímo na USB-eLicenser kupujícího, pokud již kupující USB-eLicenser vlastní.
Ani v jednom z výše uvedených případů není nutné kontaktovat tým technické podpory Steinberg. Registrace na vašem MySteinberg účtu bude aktualizována automaticky.

Vezměte prosím na vědomí, že žádnou licenci nelze přenést z USB-eLicenseru na Soft-eLicenser. A to ani v tomto případě, kdy byl přenos licence na USB-eLicenser proveden pouze za účelem prodeje licence další osobě. Nový majitel již tedy bude mít licenci uloženou vždy jen na USB-eLicenseru se všemi výhodami i nevýhoda mi z tohoto faktu vyplývajícími.

Doporučený obsah
Kompletní balení by mělo obsahovat následující:
    • Instalační disk(y) (CD, DVD)
    • Neregistrovaný USB-eLicenser včetně příslušné licence
    • Manuál(y)
    • Originální krabice


Starší Steinberg Software

Sumarizace poskytnutých informací k produktu, který se chystáte prodat:
 • Software je již registrovaný v MySteinberg účtu.
 • Licence je chráněna starší metodou ochrany, tedy ani USB-eLicenserem, ani Soft-eLicensere.

Požadované kroky před prodejem
Jediné, co musíte udělat, je smazat registraci produktu ze svého MySteinberg účtu. To je velmi jednoduchý proces.
 • Přihlaste se ke svému MySteinberg účtu pomocí svého uživatelského jména a hesla.
 • Klikněte na "Show Registered Products" (zobrazit registrované produkty).
 • Kliknéte na "REGISTERED PRODUCTS WITH SERIAL NUMBER" (produkty registrované pomocí Serial Number".
 • Vedle položky s aplikací, kterou se chystáte prodat, klikněte na "DELETE REGISTRATION" (smazat registraci).
 • Otevře se nová stránka, na které musíte potvrdit smazání opétovným kliknutím na "DELETE REGISTRATION" (smazat registraci).
 • Jakmile bude smazání dokončeno, můžete aplikaci prodat jako neregistrovaných software.

Vezměte prosím na vědomí, že záleží na konkrétním starém softwaru, zda tento může nebo nikoliv být registrován novým majitelem. Pokud u softwaru již neexistuje podpora, aktualizace, respektive upgrady, registrace je buď nutná a nebo možná.

Doporučený obsah
Kompletní balení by mělo obsahovat následující:
 • Instalační disk(y) (CD, DVD)
 • Serial Number respektive instalační kód
 • Přimslušný klíč, pokud je vyžadován (Cubase VST)
 • Manuál(y)
 • Originální krabice
Comments