Přenos projektů mezi různými deriváty Cubase

přidáno: 7. 11. 2014 13:09, autor: Martin Jirsák
Je možné přenášet projekt z Cubase 7 do Cubase Artist 6? Z Cubase do Nuendo, ze Sequel do Cubase? Jak na to?

Ano, přenos mezi různými verzemi a deriváty Cubase je obecně možný. Nicméně existují zde určitá omezení.
  • Ve starších verzích Cubase nebylo možné přenášet projekt o celou verzi zpět (dnes, s Cubase 7, respektive 7.5, už to možné je) a nebo jen s omezeními (funkce, které jsou v novější verzi prostě chybí).
  • Pro přenos z jednoho (vyššího) derivátu na jiný (nižší) – tedy třeba přenos projektu z Cubase 7 do Cubase Artist 7 – způsobí to, že funkce, které jsou součástí jen vyššího derivátu – po otevření projektu v nižším derivátu – chybí.

Například, pokud vytvoříme projekt v Cubase 7, který bude mít více stop, než jaký je maximální limit v Cubase Artist 7, tyto stopy se sice v Cubase Artist zobrazí, ale nebudeme je moci nijak upravovat. Nebo, projekt který vytvoříte v Cubase 7.5 a použijeme v něm novou funkci TrackVersions a otevřete jej v Cubase 7, nebudou tyto TrackVersions součástí. Otevře se jen ta verze, stopy která byla aktivní při uložení projektu. Ostatní verze nebudou vidět a nebude možné s nimi pracovat.

Následuje tabulka, která podrobně popisuje kompatibilitu projektů mezi různými verzemi a deriváty Cubase:
Tabulka kompatibility projektů mezi verzemi a deriváty Cubase (po kliknutí na tabulku se tato zvětší)
[zdroj: www.steinberg.net]

Popis tabulky
V prvním řádku tabulky si najdeme sloupeček s označením verze Cubase (případně Nuendo a nebo Sequel), ve kterém jsme projekt uložili. A pak jedeme po daném sloupečku dolů, dokud nenarazíme na verzi Cubase (případně Nuendo a nebo Sequel), ve které chceme projekt otevřít. Pokud je v daném políčku "háček", znamená to, že projekt půjde otevřít (s danými omezeními). Pokud je v daném políčku "tečka", znamená to, že projekt otevřít nepůjde.

Sloupečky jsou s řádky seřazeny ve stejném pořadí. Z toho vyplývá, že například:
  • SE3 = Cubase SE 3
  • SX3 = Cubase SX 3
  • SQ2 = Sequel 2
  • CE7 = Cubase Elements 7
  • CA7 = Cubase Artist 7
  • C7 = Cubase 7
  • N6 = Nuendo 6
  • ...


Není potřeba přenášet žádné další nastavení nebo něco jiného.

Přenos dat (obecně)

Obecně pro přenos dat doporučuji použít v Cubase funkci "Back up Project...", kterou najdete v menu File. Tato funkce nás donutí vytvořit novou složku, do které projekt a všechna související data (především Audio) Cubase uloží. Máme tak jistotu, že přenášíme všechna data, která k danému projektu patří a zároveň nepřenášíme zbytečně data navíc.
Comments