Není slyšet náslech z MediaBay

přidáno: 3. 12. 2014 17:30, autor: Martin Jirsák   [ aktualizováno 14. 4. 2020 9:58 ]
Problém
Není slyšet zvuk při náslechu z oken MediaBay, Loop Browser nebo Sound Browser.

Důvod
Náslechu z těchto oken jsou nasmérovány do Control Room (Režie). Pokud není Control Room aktivní nebo neni správně nastaven, neuslyšíte výstup z náskechů výše zmíněných oken.

Řešení
Existuje několik způsobů, jak tento problém vyřešit:
Nejjednodušším způsobem je deaktivovat Control Room, takže zvukový signál bude nasměrován na výchozí výstupní sběrnici.

Pro deaktivaci Control Room otevřete Studio > Audio Connections > Control Room (Studio > Zapojení Audio > Režie) a deaktivujte Control Room (Disable Control Room).Druhá varianta je správné nastavení Control Room. Pro správnou funkci Control Room musí být Main Mix v záložce Outputs přiřazen na sadu výstupů, které aktuálně obsahují signál vašeho mixu. Pokud máte pouze jednu výstupní sběrnici, bude to Main Mix.

Pokud máte nadefinovaných více než jednu  výstupní sběrnici, můžete jinou sběrnici vybrat kliknutím pravým tlačítkem myši na název sběrnice a vybrat "Set 'Out' as Main Mix" (Natsavit výstup jako hlavní mix).

Pokud je Control Room aktivní, je signál ze všech náslechů (Preview) směrován přes sběrnici Monitor 1. V takovém případě nasměrujte Monitor 1 na Váš hlavní výstup. Naopak Ouputs > Main Out nastavte na Not Connected.
Comments