Jak poslat zvuk metronomu (Click) do vícero výstupů Cubase/Nuendo?

přidáno: 3. 12. 2014 18:01, autor: Martin Jirsák
Od Cubase a Nuendo 4 lze metronom/klik aktivovat nezávisle na každé výstupní sběrnici, a tak jej současně přehrávat na vícero výstupech vašehomzvukového zařízení.

Nastavení se provádí v Devices > VST Connections > Outputs (Zařízení > Zapojení VST > Výstupy). Pro aktivaci/deaktivaci metronomu na určitém výstupu jednoduše klikněte ve slouopečku "Click" (Klik) pro změnu stavu. Ikona zobrazuje aktuální stav pro každou jednu sběrnici.

Comments