Dvojité noty v Cubase [Windows]

přidáno: 7. 11. 2014 13:09, autor: Martin Jirsák
V Cubase (a jiných DAW běžících ve Windows) se může někdy stát, že ač hrajeme na hardwarové klaviatuře pouze jeden tón, nahrají se ve skutečnosti tóny dva (stejné výšky), které jsou těsně vedle sebe a nebo někdy přesně na stejném místě.Jedná se o problém Windows samotných a jejich interpretace příchozího MIDI signálu. Ale protože se s ním mohou uživatelé Cubase také setkat, je praktické jej zde uvést a vysvětlit, jak si s problémem poradit.

Trocha teorie
Jak již bylo řečeno, jedná se o problém samotného operačního systému Windows. Windows přijmou z nějakého MIDI zařízení MIDI informaci a je na nich, aby tuto informaci poslaly dál. Ve Windows na to existují dva interprety:
  • Windows MIDI
  • DirectMusic

Někdy se bohužel stává, že Windows Cubase (a nebo jinému DAW) "podstrčí" oba interprety, a ta pak vlastně pracuje s jedním signálem dvakrát.

V Cubase je pro každou MIDI nebo Instrument stopu možné vybrat jako vstup "All MIDI Inputs". Vzhledem k tomu, že je tento vstup v Cubase vybírán jako výchozí, asi jej většinou skoro všichni obvykle používáme. Pokud tedy ve stopě tento virtuální vstup vybereme, znamená to, že Cubase v dané stopě registruje příchozí MIDI signál ze všech dostupných MIDI vstupů, respektive ze všech vstupů, které takto označíme (a ve výchozím nastavení jsou takto označeny skutečně všechny vstupy).

Vstupy, které mají být nasměrovány do "All MIDI Inputs" vybereme v Device Setup (menu Devices), pokud v levé části tohoto okna vybereme "MIDI Port Setup". Zde je několik sloupečků, které si vysvětlíme později. Pro tuto chvíli je pro nás důležitý sloupeček "In All MIDI..." (celý název, který se ale obvykle nezobrazuje, je "In All MIDI Inputs"). U každého (žlutého) řádku je v tomto sloupečku křížek. To znamená, že ten daný vstup bude nasměrován do virtuálního vstupu "All MIDI Inputs". Pokud chceme daný vstup z tohoto "All MIDI Inputs" vyřadit, jednoduše na křížek v daném řádku klikneme. Ten zmizí a daný vstup nebude do "All MIDI Inputs" zařazen.

Tabulka MIDI Port Setup
Žluté řádky jsou vstupy (Inputs), modré řádky jsou výstupy (Outputs). V tento okamžik nás tedy zajímají pouze žluté řádky – vstupy.

V prvním sloupci je "Device" (Zařízení). Zde se obvykle zobrazuje jen "Windows MIDI". Ale může se stát, že se zde zobrazují právě i DirectMusic zařízení. A pak právě nastává náš problém.

Sloupec "Port System Name" zobrazuje systémový název daného MIDI portu (některá zařízení mají více MIDI portů, každý port má maximálně 16 MIDI kanálů).

Řešení
Pokud chceme, aby byl zvuk z daného hardwaru do Cubase nasměrován (a tedy také nahrán) pouze jednou, musíme jedno ze zařízení (Device) deaktivovat, respektive vyjmout z "All MIDI Inputs". Najdeme tedy toto zařízení ve dvou řádcích. V jednom řádku bude napsáno něco jako:
  • Windows MIDI  | In   | <název zařízení 1> |  <název zařízení 1> |      x      | Active  |   x       

a v jiném řádku bude něco jako:
  • DirectMusic        | In   | <název zařízení 1> |  <název zařízení 1> |      x      | Active  |   x
Celá tabulka tedy bude vypadat nějak takto:


Device                | I/O | Port System Name  |  Show As                | Visible |   State   |  In "All MIDI"
Windows MIDI  | In   | <název zařízení 1> |  <název zařízení 1> |      x      | Active  |            x           
Windows MIDI  | In   | <název zařízení 2> |  <název zařízení 2> |      x      | Active  |            x           
DirectMusic        | In   | <název zařízení 1> |  <název zařízení 1> |      x      | Active  |            x           
DirectMusic        | In   | <název zařízení 2> |  <název zařízení 2> |      x      | Active  |            x           
Windows MIDI  |Out | <název zařízení 1> |  <název zařízení 1> |      x      | Active  |            x           
Windows MIDI  |Out | <název zařízení 2> |  <název zařízení 2> |      x      | Active  |            x           

Najdeme tedy řádky s <název zařízení 1>, kde je DirectMusic a druhý, kde je Windows Music. U jednoho z těchto řádků (je v podstatě úplně jedno, který vybereme) deaktivujeme křížek ve sloupci "An All MIDI". V našem případě by tedy tabulky vypadala správně následovně:

Device                | I/O | Port System Name  |  Show As                | Visible |   State   |  In "All MIDI"
Windows MIDI  | In   | <název zařízení 1> |  <název zařízení 1> |      x      | Active  |            x           
Windows MIDI  | In   | <název zařízení 2> |  <název zařízení 2> |      x      | Active  |            x           
DirectMusic        | In   | <název zařízení 1> |  <název zařízení 1> |      x      | Active  |                         
DirectMusic        | In   | <název zařízení 2> |  <název zařízení 2> |      x      | Active  |                         
Windows MIDI  |Out | <název zařízení 1> |  <název zařízení 1> |      x      | Active  |            x           
Windows MIDI  |Out | <název zařízení 2> |  <název zařízení 2> |      x      | Active  |            x           

Díky tomu bude do stopy Cubase, kde jako vstup zvolíme "All MIDI Inputs", směrován příchozí MIDI signál jen z jednoho interpretu (v našem případě z Windows MIDI) a tedy každá MIDI událost se bude nahrávat pouze jednou.

Druhé řešení
Problém má i druhé řešení. To spočívá v tom, že v MIDI nebo Instrument stopě nebudeme nikdy vybírat virtuální vstup "All MIDI Inputs", ale vždy jako vstup ručně zvolíme konkrétní MIDI zařízení, ze kterého chceme data nahrávat. Tedy například "název zařízení 1".

Osobně preferuji první řešení, protože to stačí nastavit jednou, a pak už na to nemusíme nikdy myslet a nadále vždy využívat výchozího nastavení Cubase, tedy virtuální MIDI port "All MIDI Inputs". Navíc toto druhé řešení znemožňuje případ, kdy bychom chtěli do jedné stopy nahrávat ze dvou MIDI zařízení zároveň (což není moc časté, ale může se stát).

Dokončení tabulky
Když už se tímto tématem zabýváme, bylo by vhodné dokončit popis výše zmiňované tabulky MIDI Port Setup.
  • Show As (zobrazit jako) – toto políčko informuje o tom, jak se bude dané MIDI zařízení v Cubase jmenovat pro uživatele. Pokud se nám nelíbí název "název zařízení 1", můžeme do políčka dvakrát kliknout a MIDI zařízení si přejmenovat třena na "Má milá Yamaha" a nebo "Zpropadený Roland". :-)
  • Visible (viditelné) – pokud nechcete nějaké MIDI zařízení ve svých MIDI vstupech nebo výstupech vůbec vidět, deaktivujte "x" v tomto sloupci.
  • State (status) – zde se zobrazuje, zda je daný MIDI port v aktuálně otevřeném projektu používán (Active) a nebo nikoliv (Inactive).
Virtuální klaviatura
Mimochodem, virtuální klaviatura Cuabse (Virtual Keyboard, kterou lze aktivovat z menu Device, nebo klávesovou zkratkou Alt+K, a nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na Transport Panel a výběrem příslušné položky) je v Cubase také vždy nasměrována právě do "All MIDI Inputs". Toto směrování nelze v Cubase nijak změnit. Pokud tedy v MIDI nebo Instrument stopě zvolíme jiný MIDI vstup než je "All MIDI Inputs", nebude do této stopy nasměrován ani signál z interní virtuální klaviatury Cubase.
Comments