Co je VST Bridge?

přidáno: 3. 12. 2014 17:49, autor: Martin Jirsák
VST Bridge je určitý druh mediátoru mezi komponenty, které z technických důvodů nedokážou komunikovat s ostatními komponenty. To může nastat v následujících případech:

A: Máte 64-bitový systém Windows (Vista/7/8) nebo Mac OS X a také vaše Cubase/Nuendo běží v 64-bitovém režimu. Ale chcete v Cubase/Nuendo používat starší 32-bitové plug-iny.

B: Máte počítač Apple Macintosh postavený na Intel procesoru, s běžící Cubase/Nuendo 4 (nebo novější) jako hostitelskou aplikací spuštěnou v režimu Intel. A chcete v této Cubase/Nuendo používat VST plug-iny, které jsou k dispozici pouze pro starší PowerPC systémy.

V obou těchto případech je VST Bridge potřeba jako mediátor pro spuštění programového kódu, který není pro danou platformu nativně k dispozici. V případě "A" jde o ořez land z 32-bitového kódu do čistě 64-bitového prostředí. A v případě "B" se jedná o překlad PowerPC kódu do kódu Intel.

VST Bridge si můžete představit jako simultánního překladatele programového kódu. V překladu nejsou žádné další latence (zpoždění), ale počítač potřebuje pro překlad další zdroje. Plug-in, který běží přes VST Bridge nemůže fungovat tak efektivně jako nativní programový kód. Použití "bridgovaných" plug-inů může ovlivnit zatížení procesoru a uživatelské rozhraní může reagovat pomaleji.

Pro "bridgované" plug-iny je velmi důležité dodržování specifikace VST (2.4). Nicméně přesto, že plug-iny používající VST Bridge mohou spadnout a v důsledku toho může spadnout i samotný VAT Bridge, hostitelské aplikace Cubase/Nuendo by měla běžet. VST Bridge v systému běží jako oddělený proces a není součástí procesu hostitelské aplikace.

VST Bridge je myšlen jako pomocník pro překlad. Nabízí možnost přechodu z 32-bitového systému Windows nebo Mac OS X na kompletně 64-bitové prostředí; respektive možnost přechodu z Apple Macintosh počítačů postavených na PowerPC platformě, na modely postavené na procesorech Intel. Vaše projekty Cubase/Nuendo lze na nivého systému spustit bez chybějících plug-inů, aby bylo možné s projektem dále pracovat.

Vezměte prosím na vědomí, že 32-bitové plug-iny používané přes VST Bridge stále mohou využívat maximálně jen 4 GB paměti RAM, což je technický limit vztahující se obecně k 32-bitovému prostředí.

V každém případě by plug-iny používané přes VST Bridge měly být pokud možno co nejdříve nahrazeny nativního 64-bitovými plug-iny. Jako alternativu můžete použít export zvukové stopy, aby efekt s 32-bitovým plug-inem byl využíván co nejméně. Pro rozpoznání toho, který plug-in běží přes VST Bridge je před každým názvem takového plug-inu zobrazen symbol:


Buď je k dispozici aktualizace plug-inu pro vaší platformu od příslušného výrobce a nebo vyzkoušejte možnostnahradit plug-in některým z nativních Cubase/Nuendo VST 3 plug-inů. VST 3 plug-iny lze také identifikovat pomocí značky v názvu plug-inu, tentokrát zobrazené za názvem - jedná se o tři  šikmé čárky. Txt to označené plug-iny nativně běží na všech aktuálně podporovaných platformách a nabízejí všechny možnosti, které potřebujete pro takřka všechny případy Sound designu a mixu v dnešní studiové práci.
Comments