Co dělat s chybovými zprávami licencí

přidáno: 3. 12. 2014 4:48, autor: Martin Jirsák

Možná jste se setkali s tím, že Cubase/Nuendo po svém startu zobrazuje zprávu o zvukovém obsahu, který nelze načíst.S největší pravděpodobnosti se tato zpráva zobrazuje kvůli nainstalovaným datům (obsahu), který sice ve vašem systému je, ale není v něm k dispozici příslušná licence. Důvody mohou být následující:

Požadivaný USB-eLicenser není k počítači připojen.Ve vašem sStemu nejsou potřebné Soft-elicence (tj. licence nebyly aktivovány)Licence nebo zkušební verze aplikace vypršela (po vypršení zkušebního období data se zvukovým obsahem v systému stále zůstávají.Je potřebabuď obsah aktivovat natrvalo (tj. zakoupit danou licenci v online obchodě Steinberg) nebo...Odebrat zkušební verzi produktu-  i s kompletním obsahem - ze systému.


Odebrání zkušební verze produktu ze systému

Z PC Windows prosím odinstalujte zkušební verzi produktu. Tento proces za systému odebere i zvukový obsah, který k produktu patří.použijte prosím běžný způsob: Control Panel > Programs & Features, atd.)

V systému Mac OS X neexistuje podobný způsob odinstalování aplikací. Odebrání příslušného obsahu je zapotřebí udělat ručním odstaněním příslušných souborů "VST Sound", které se vztahují k příslušné zkušební verzi produktu. Tyto soubory najdete zde:

Systémový disk/Library/Application Support/Steinberg/Content

Vyhledejte soubory, které kbsahjuí název zkušební verze produktu a odstraňte příslušné soubory s příponou vstsounds.

Názvy jednotlivých souborů obvykle umožňují snadnou identifikaci, k čemu se vztahují. Pokud však není jednoznačné, zda soubor patří k danému produktu nebo nikoliv, doporučujeme jej nejdříve pouze okopírovat so jiné složky a překontrolovat zda vše funguje tak, jak má. Tyto soubory lze smazat později.

Comments