Aktivace Cubase

přidáno: 7. 11. 2014 12:57, autor: Martin Jirsák
Aktivace Cubase se dělí na tři možné cesty. Záleží na konkrétní derivaci Cubase a také na tom, zda použijeme aktivaci na USB Steinberg Key a nebo softwarovou aktivaci.

Aktivace na USB Steinberg Key má jednu velkou výhodu – Cubase potom lze používat na libovolném počtu počítačů. Kamkoliv přijdeme s ochranným klíčem USB Steinberg Key, tam se daná Cubase rozběhne, pokud je zde pochopitelně nainstalovaná. Není tedy problém používat Cubase ve studiu, na notebooku a nebo na domácím počítači. Pochopitelně, že není možné, aby Cubase běžela na větším počtu počítačů zároveň, protože není možné, aby byl USB klíč připojen k většímu počtu počítačů zároveň.

Steinberg USB klíč
[zdroj: www.steinberg.net]

Jako nevýhody USB Steinberg Key jsou zmiňovány obavy o ztrátu (nebo odcizení) klíče nebo jeho poškození. Obojí lze řešit, pokud je uživatel registrovaný na webových stránkách MySteinberg.

Také je nutné říci, že licenci Cubase nelze kopírovat na jiný USB klíč a vytvořit tak licence dvě. Nicméně je možné licenci přenést z jednoho klíče na druhý. To se hodí například v případě, že již máme stejný klíč, na kterém máme například licenci Steinberg WaveLab, zvukové knihovny Vienna Symphonic Library, virtuální nástroje firmy KORG, starší produkty firmy IK Multimedia a nebo další aplikace, které tento klíč (dříve pod názvem eLicenser) využívají pro ochranu proti krádeži.

USB klíč je vždy součástí plné verze aplikace, tedy jak Cubase 7, tak Cubase Artist 7 a nebo Wave Lab 7. Nikoliv však upgradů z nižších verzí, ani není součástí Cubase Elements 7 (stejně jako LE/AI), ani WaveLab 7 Elements. Pokud chceme Cubase Elements 7 chránit pomocí USB klíče (a mít možnost pracovat s licencí na větším počtu počítačů), musíme koupit USB Steinberg Key samostatně. Zároveň je potřeba koupit klíč samostatně při zakoupení upgradu například z Cubase Elements 6 na Cubase 7 Ani v tomto balení není USB Steinberg Key.

Na druhou stranu, aplikace Cubase 7 a Cubase Artist 7 (stejně jako WaveLab 7) nelze aktivovat pouze pomocí softwarového klíče a je vždy nutná aktivace na hardwarový USB Stenberg Key.

Princip je u všech verzí Cubase v podstatě stejný. Nejdříve nainstalujte Cubase z originálního instalačního disku. Poté doporučuji nainstalovat poslední update Cubase a nebo poslední ověřený update (v poslední době firma Steinberg občas vydá update, který opravuje chyby předchozí verze, ale tento update neprojde klasickým a plnohodnotným testováním uvnitř firmy Steinberg; nelze tedy zaručit, že se neobjeví nějaké náhlé problémy). Poté doporučuji nainstalovat poslední verzi aplikace eLicenser Control Center (eLCC). Právě tato aplikace se stará o správu Steinberg licence nebo licencí. Poslední verzi aplikace eLCC lze najít na webových stránkách www.elicenser.net.

Nyní můžeme začít s aktivací. Spustíme právě aplikaci eLicenser Control Center (v Mac OS X je k nalezení běžně mezi aplikacemi; ve Windows je obvykle k nalezení mezi aplikacemi v nabídce Start a pak buď pod složkou Steinberg a nebo pod složkou eLicenser). Pokud je vše v pořádku, zobrazí se v levé části 3 nebo 2 položky. V každém případě se zobrazí ikona klíčů s popisem “My Licenses” (mé licence). Pod nimi se může zobrazit ikona USB Steinberg Key s popisem “USB-eLicenser” a s jedinečným kódem daného klíče. Tento klíč se zobrazí pouze v případě, že vlastníme USB Steinberg Key a ten je aktuálně v počítači zasunutý. Třetí položkou je ikona pevného disku, opět se specifickým kódem a s popisem “Soft-eLicenser (SeL)”.

Aplikace eLicenser Control Center
[zdroj: www.steinberg.net]
Po kliknutí na “My Licenses” se v pravé části okna zobrazí všechny aktuální licence – pokud již nějaké jsou – a to jak softwarové licence, tak licence z USB klíče. Po kliknutí na ikonu USB klíče se zobrazí licence, které jsou aktivované na USB klíči a po kliknutí na ikonu pevného disku se zobrazí licence, které jsou aktivované softwarově.

Pro aktivaci licence je potřeba být připojen k internetu. Je to jediný okamžik, kdy je připojení k internetu vyžadováno. Jakmile je aktivace provedená, není již připojení k internetu potřeba. Výhoda USB Steinberg Key je také taková, že aktivaci můžeme provést na jiném počítači, který je k internetu připojen. A počítač, který používáme pro hudbu tedy k internetu vůbec nemusíme připojovat. Aktivaci licence na tomto druhém počítači jednoduše stáhneme do USB klíče a klíč přeneseme do počítače, kde je nainstalovaná Cubase. Na tomto počítači, kde klíč aktivujeme, a který je připojen k internetu, tedy není potřeba instalovat Cubase. Stačí pouze nainstalovat (ideálně poslední verzi) aplikaci eLicenser Control Center.

Pokud chceme aktivovat novou licenci (ať již plnou verzi Cubase 7, upgrade, či AI/LE verzi), klikneme na zelené tlačítko v levém horním rohu: “Enter Activation Code” (vložit aktivační kód). Zobrazí se 8 polí. Do každého z nich je možné vepsat 4 znaky. To přesně odpovídá aktivačním číslům Cubase. Do těchto políček tedy opíšeme aktivační kód Cubase. Ten nalezneme jako štítek přilepený buď přímo na instalačním disku Cubase nebo na první straně uvnitř manuálu a nebo jako kartičku v krabici Cubase.

Je možné, že pro Cubase LE nebo AI v krabici tento aktivační kód nenalezneme. V takovém případě je potřeba nejdříve vstoupit na webové stránky www.steinberg.net, přihlásit se do uživatelského účtu Steinberg použitím uživatelského jména a heslo, a nebo vytvořit účet nový. Poté je potřeba v levé části menu kliknout na položku “Activation & Reactivation” (aktivace a reaktivace), dále zvolit příslušný software (například Cubase LE 5) a kliknout na “Permanent activation” (trvalá aktivace). Poté je potřeba do zobrazeného políčka vložit číslo Soft-eLicenseru (zobrazuje se v aplikace eLicenser Control Center, v levé části, pod ikonou pevného disku). Dále je potřeba kliknout na položku “Request Activation Code” (žádost aktivačního kódu). Na další stránce se objeví vygenerovaný příslušný aktivační kód a zároveň bude zaslán na emailovou adresu daného Steinberg účtu. Tento aktivační kód tedy opět vložíme do příslušných políček v aplikaci eLicenser Control Center.

Po správném vložení kódu se za kódem zobrazí zelená ikona naznačující, že kód byl opsán správně. V případě nesprávného zadání kódu, se objeví červený křížek a musíme kód opravit.

Dále klikneme na tlačítko Continue (pokračovat). Aplikace eLicenser Control Center si chvilku “povídá” se serverem Steinberg a aktivuje licenci příslušné Cubase. O správné aktivaci se můžeme přesvědčit opět kliknutím na “My Licences” v levé části okna eLicenser Control Center aplikace a nebo kliknutím na USB klíč, či ikonu pevného disku.

Někdy se může stát, že se licence do počítače a nebo do USB klíče nestáhne. O takovém stavu jsme vždy informovaní chybovou hláškou aplikace eLicenser Control Center. V takovém případě je potřeba překontrolovat připojení k internetu, zda náhodou nedošlo k výpadku. Dále je potřeba překontrolovat, zda komunikaci se serverem Steinberg neblokuje nějaký jiný software (obvykle FireWall a to buď přímo v samotném počítači a nebo někde jinde na cestě – třeba na serveru, pokud se jedná o větší počítačovou síť). V komunikaci by teoreticky mohl bránit i antivir a nebo nějaká aplikace, která se stará o údržbu systému. Pokud k překážce v komunikaci dojde, doporučuje se vypnout zabezpečení, která by mohla v komunikaci bránit. Poté zkusit aktivovat Cubase znovu. Samozřejmě může teoreticky dojít i k výpadku serveru přímo firmy Steinberg, ale není to moc obvyklé.
Comments