Další články‎ > ‎

Základní nastavení Cubase – Devices > Device Setup

přidáno: 7. 11. 2014 14:06, autor: Martin Jirsák
Ve všech derivacích Cubase, ať už se jedná o OEM LE/AI a nebo placené verze Cubase 7/Artist 7/Elements 7, je potřeba provést určité nastavení, pro zajištění co nejlepšího výsledku během záznamu a přehrávání.

Po prvním spuštění Cubase je obvykle nutné udělat nějaké nastavení a prolézt pár položek v menu. Jedním z důležitých míst je menu Devices > Device Setup. Zde, jak název napovídá, se nastavují zařízení.

Device > Device Setup


Nastavení vezmeme trošku nelogicky a začneme téměř odspodu. Okamžitě se ale ukáže proč. Především je nutné nastavit, jakou zvukovou kartu a který ovladač konkrétně, budeme používat. A to i v případě, kdy máme v počítači pouze jedinou zvukovou kartu. A právě zde, v Device Setup, sídlí základní volba ovladače zvukové karty. V levé části tohoto okna najdeme VST Audio System.Zde v pravé části okna najdeme rozbalovací menu ASIO Driver. Zde zvolíme příslušný ovladač. Rozhodně doporučuji, aby se jednalo o tzv. ASIO ovladač.

ASIO
Audio Stream Input/Output (ASIO) je protokol ovladačů pro počítačové zvukové karty, který byl specifikován přímo firmou Steinberg. Tento ovladač nabízí nízkou latenci a naopak vysokou přenosovou rychlost rozhraní mezi softwarovou aplikací a zvukovou kartou počítače. Zatímco DirectSound ovladače od Microsoftu jsou obvykle používány jako zprostředkovatel signálové cesty pro neprofesionální uživatele, ASIO ovladače nabízejí muzikantům a zvukařům přímý přístup k externímu hardwaru.

ASIO ovladač obchází běžnou cestu zvuku z aplikace uživatele přes vrstvy zprostředkované operačním systémem Windows, takže aplikace je připojená přímo na hardwarovou zvukovou kartu. Každá vrstva, která je přeskočená, znamená snížení latence (zpoždění mezi vysláním události aplikací nebo uživatelem a reprodukcí této události zvukovou kartou). Tímto způsobem dosahuje ASIO relativně nízkého zpoždění, respektive téměř okamžité reakce na danou akci a to i pro větší počet vstupů a výstupů. Na rozdíl od DirectSound od Microsoftu, který podporuje pouze 16 bitovou hloubku zvuku, podporuje ASIO vyšší bitové hloubky, jako jsou 24-bit a více. Díky tomu je možné pracovat s větším rozsahem dynamiky nahrávky, respektive s nižším šumem.

Počínaje operačním systémem Windows Vista byl KMixer (součástí Windows) nahrazen za WASAPI a nový ovladač portu WaveRT. Ten však stále nenabízí synchronizaci většího počtu zvukových zařízení, ani nepodporuje externí hodiny pro synchronizaci. Stále tedy ASIO zůstává nejlepším řešením.

Mimochodem, ASIO je používáno i na počítačích Apple s operačním systémem Mac OS X. Součástí tohoto operačního systému je sice vlastní, velice podobný protokol Core Audio, ale v Cubase i Nuendo je používáno ASIO – což je logické, vzhledem k tomu, že obojí je produktem firmy Steinberg.

ASIO ovladač by měl v ideálním případě poskytovat přímo výrobce zvukové karty a měl by být nainstalován spolu s případným dalším softwarem z instalačního disku, dodávaného ke zvukové kartě. V ideálním případě je ovladač výrobce postupně vylepšován a aktualizován. Proto je dobré zkontrolovat případné aktualizace přímo na webu výrobce zvukové karty. Pokud je aktualizace k dispozici, je vhodné poslední aktualizaci stáhnout a nainstalovat. Může nabídnout nové možnosti a vlastnosti zvukové karty, vyšší stabilitu a nebo snížení latence.

V případě, že ASIO ovladač není výrobce dodáván (což bývá pravidlem u integrovaných zvukových kartách na základních deskách, ale i u některých méně kvalitních zvukových karet různých výrobců), existují univerzální ASIO ovladače, které lze zdarma stáhnout z webových stránek. Jedná se například o asi nejpoužívanější ASIO4ALL (www.asio4all.com) nebo ASIO2KS (www.asio2ks.de – tento projekt byl ale již pozastaven).

Po zvolení příslušného ovladače, se název tohoto ovladače zobrazí v levé části tabulky pod VST Audio System. Bude zde tedy například právě ASIO4ALL, případně třeba Yamaha Steinberg FW pro zvukovou kartu MR816 CSX, aj. Po kliknutí na tento název se v pravé části okna Device Setup zobrazí název ovladače a jeho nastavení. Důležitým tlačítkem je zde Control Panel.

Buffer Size
Control Panel je aplikace, ve které lze upřesnit nastavení zvukové karty. Pro naše účely nás bude zajímat především parametr Buffer Size nebo Latency. V podstatě se jedná o nastavení téhož. Pomocí Buffer Size definujeme, kolik paměti RAM bude Cubase (respektive aplikace aktuálně používající příslušný ASIO ovladač) používat pro přenos signálu. Jednoduše řečeno, čím vyšší je Buffer Size, tím větší je latence (tedy zpoždění signálu), ale zároveň je možné používat větší počet plug-inů (efektů i virtuálních nástrojů) v projektu, aniž by došlo k zastavení přehrávání v důsledku přetížení systému. Hodnota Buffer Size se nastavuje v jednotkách samplů.

Buffer Size


V případě, že se stejný parametr nastavuje pomocí Latency, je výsledek stejný. Latency se nastavuje v milisekundách. V tomto případě je nastavována přímo ona hodnota zpoždění. Velikost Buffer Size je s Latency přímo sloučená.

Praxe je taková, že během záznamu stop se nastavuje pokud možno co nejnižší Buffer Size a latence, kterou počítač unese. To umožňuje poslech zaznamenávaného materiálu přes Cubase, včetně případných efektů na daných zvukových stopách. A nebo při záznamu MIDI dat pro virtuální nástroje, je umožněn poslech již hotového zvuku z virtuálního nástroje. Jakmile máme zaznamenaná všechna data (tomuto procesu se říká “tracking”, česky nešikovně překládáno jako “stopování”), změníme Buffer Size (nebo Latency) na vyšší úroveň, abychom si mohli pěkně pohrát s mixem a aplikovat velké množství efektů.

Vraťme se zpět k oknu Device Setup v Cubase a tlačítko Control Panel. Vpravo vedle tohoto tlačítka jsou vidět hodnoty Input a Output Latency. Ty zobrazují velikost latence, aby byl uživatel o těchto parametrech přesně informován. Tak má kontrolu i uživatel, který toto nastavuje pomocí parametrů Buffer Size. Pro záznam je dobré, když se latence pohybuje do cca 7ms. Toto zpoždění již většina muzikantů nepozná a mají pocit, že zvuk slyší v reálném čase. Citlivější jsou pochopitelně bubeníci nebo jedinci s dobře vyvinutým smyslem pro rytmus.

Kromě tlačítka Control Panel, jsou v tomto okně ještě další parametry, ty však nyní nastavovat nemusíme. Jejich nastavení je potřebné ve speciálních případech.

Nicméně vraťme se ještě o kousek zpět k VST Audio System. Po kliknutí na tuto položku, se vpravo, pod rozbalovacím menu ovladače, zobrazuje zaškrtávací políčko s popisem “Release Driver when Application is in Background” (uvolnit ovladač, jestliže je aplikace na pozadí). Pomocí tohoto políčka lze Cubase, respektive ASIO ovladač, přepnout mezi dvěma stavy. Pokud políčko zaškrtnuté není, bude si Cubase stále držet daný ASIO ovladač pro sebe a to i v případě, že bude spuštěna jiná zvuková/hudební aplikace a tato jiná aplikace bude aktivní (tedy, Cubase se dostane do pozadí). Důsledkem toho je, že ona druhá aplikace nemůže využívat tento ASIO ovladač. Protokol ASIO je totiž navržen tak, že není možné využívat jeden ovladač dvěma různými aplikacemi. Pokud tedy chceme poslouchat zvuk i z této jiné aplikace, musíme v této aplikaci zvolit jiný ovladač. Buď ASIO ovladač jiné (druhé) zvukové karty v počítači a nebo například CoreSound ovladač ve Windows XP. Výhodou tohoto nastavení ale je, že zvuk z Cubase běží neustále, i v okamžiku, kdy se do popředí dostane jiná aplikace (například se chceme okamžitě na něco podívat na internetu nebo přijde mail, který si chceme přečíst, atd.).

Naopak, pokud je toto políčko zaškrtnuté (tedy aktivní), bude Cubase uvolňovat příslušný ovladač pro ostatní aplikace. Důsledek je přesně opačný. Jakmile se Cubase dostane do pozadí, okamžitě se vypne zvuk z Cubase běžící, respektive zastaví se přehrávání projektu. Uživatel tedy může být překvapen, proč najednou Cubase přestala běžet. Nepříjemné to může být třeba i v případě, kdy v Control Panel zvukové karty nastavujeme vstupní úrovně pro záznam a najednou se zvuk vypne. Pak je prakticky nemožné toto nastavit. Na druhou stranu, pokud chceme zvuk nahraný do Cubase upravovat v nějakém externím zvukovém editoru (například WaveLabu, SoundForge a nebo jiném), může Cubase při tomto nastavení uvolnit ASIO ovladač pro jinou aplikaci, abychom z této slyšeli zvuk.


Ostatní nastavení v Device Setup necháme prozatím bez povšimnutí. Pro začátek a základní rozběhnutí Cubase toto nastavení stačí.
Comments