Další články‎ > ‎

Virtuální plochy Cubase

přidáno: 7. 11. 2014 14:08, autor: Martin Jirsák   [ aktualizováno 20. 12. 2014 4:03 ]
V Mac OS X je využívána plocha monitoru klasickým způsobem a jednotlivá okna lze po ploše libovolně rozmístit a to i v případě použití dvou monitorů s rozdílným rozlišením. Umožňuje to architektura Mac OS X a systém používání většího počtu oken v něm. Od verze Mac OS X 10.7 (Lion) se tato filozofie změnila a je nabízen také náhled na jednu aplikaci na celou obrazovku – ostatní jsou v pozadí. To ale zatím nemá na Cubase a její zobrazování vliv.

Verze Mac OS X 10.9 systém změnila ještě jednou. Při použití většího počtu monitorů se jednotlivé monitory chovají jako samostatné, nezávislé plochy. V důsledku toho nelze po instalaci Mac OS X 10.9 roztáhnout jedno okno přes dvě obrazovky (a to ani u Cubase, ani u ostatních aplikací). Toto nastavení lze změnit přímo v Mac OS X – v System Preferences > Mission Control. Deaktivujte "Displays have separate Spaces.

Více informací o této nové vlastnosti Mac OS X naleznete (anglicky) zde.

Ve Windows je situace jiná. Je možné pracovat v podstatě s jakousi nekonečně velkou plochou Cubase. Jestliže zvětšíme hlavní okno Cubase na celou obrazovku (nemyslím maximalizací, ale ručně při nastavení plovoucích oken) a poté otevřeme například okno Mixer a toto přetáhneme dolů pod hlavní okno Cubase, začne se po straně zobrazovat posuvník plochy Cubase. Dále můžeme otevřít například okno Key Editor a to umístit vpravo vedle hlavního okna. Okno Mixer pak můžeme roztáhnout na šíři obou oken (hlavního i Key Editoru) vedle sebe, což se hodí zejména pokud máme v projektu hodně stop. V tomto případě tedy máme velkou plochu Cubase s vertikálním i horizontálním posuvníkem, pomocí kterého se můžeme po této velké ploše pohybovat.

Tyto posuvníky plochy někdy působí matoucím dojmem. Někdy se například stává, že se vedle sebe zobrazí dva posuvníky – jeden přímo z daného otevřeného okna (ať je to hlavní okno Cubase nebo jakýkoliv editor) a hned vedle druhý posuvník plochy Cubase. Není výjimkou, že se přehmátneme a pak se divíme, co se děje.

Nevýhoda této velké virtuální plochy je také při použití dvou (nebo i více) monitorů, které mají rozdílné rozlišení. Cubase si neumí v tomto případě s rozdílným rozlišení poradit, takže roztáhne Cubase pouze na velikost toho menšího ze dvou rozlišení. Pak tedy například u monitoru s větším rozlišením, vznikne prázdný pruh s průhledem na plochu počítače.

Na druhou stranu je tento princip práce s velkou, nekonečnou virtuální plochou Cubase zajímavá možnost. Nicméně samozřejmě je možné pracovat s okny Cubase klasickým způsobem a mít okna různě "rozházená" po ploše. A pochopitelně zůstává také možnost maximalizace všech oken. Nově otevřené okno (jakýkoliv editor), se tak otevře v maximální velikosti na celou obrazovku. To ovšem znemožňuje současný pohled na větší počet oken nebo editorů, což může někdy při editaci chybět a zdržovat. Výjimkou je okno Mixer, které se v maximalizované podobě neotevírá. Okno Mixer má svou maximální možnou výšku (při zobrazení faderů, Insert efektů nebo jiných panelů v rozšířeném režimu a zobrazení vstupů a výstupů v druhém rozšířeném režimu).

Nicméně v Cubase (ať ve Windows nebo v Mac OS X) jsou ještě další virtuální ploch, tzv. Workspaces. Každá tato pracovní plocha může obsahovat různá okna a jejich různé rozmístění po pracovní ploše. Pomocí klávesových zkratek a nebo z menu Windows > Workspaces se lze mezi těmito virtuálními plochami jednoduše přepínat. Každá plocha může být ve dvou různých režimech: zamčená (Lock) a nebo odemčená (Unlock). [Toto platí pro Cubase 7.5 a starší. Od Cubase 8 jsou všechny plochy – Workspaces – vždy zamčené (Lock), kromě režimu "No Workspace"]. Zamčená plocha (tedy od Cubase 8 všechny) se vždy otevírá přesně v takovém nastavení a rozložení oken, v jakém plocha byla v okamžiku uzamčení. Odemčená plocha (tedy od Cubase 8 "No Workspace" režim) se otevírá v takovém rozložení oken, v jakém jsme ji naposledy opouštěli. Pomocí virtuálních ploch si lze připravit různé rozmístění oken pro různé pracovní postupy v Cubase. Jiná okna potřebujeme při záznamu (především hlavní okno Cubase), jiná při editaci (především editory, obvykle více najednou) a jiná při mixu (především Mixer). Navíc, díky doslova okamžitému přepnutí (to bohužel není u jiných DAW tak úplně samozřejmé, u některých trvá přechod z jedné virtuální plochy na jinou několik vteřin a problikne mezi tím plocha počítače, což rozhodně není vůbec příjemné a od používání virtuálních ploch to jen odradí), je práce velice rychlá a flexibilní.


Díky všem možnostem a různým variantám lze vytvořit právě takové pracovní prostředí a následně pracovat takovým způsobem, který každému uživateli vyhovuje.
Comments