Další články‎ > ‎

Tvorba vlastních presetů (přednastavení) efektů

přidáno: 7. 11. 2014 14:11, autor: Martin Jirsák
Stejně jako máme k dispozici předem připravená nastavení (presety) od výrobců jednotlivých plug-inů, můžeme si vytvářet a ukládat také presety vlastní a ty pak jednoduše vyvolávat, stejně jako by se jednalo o presety od výrobce. To opět zrychluje celkovou práci s Cubase v případě, že používáme nějaká vlastní specifická nastavení (což minimálně pokročilejším uživatelům velmi doporučuji, je příjemné slyšet pro změnu trochu jinak udělaný zvuk, než z továrních presetů).

Tvorba vlastních uživatelských presetů je velice jednoduchý proces. Stačí vytvořit vlastní nastavení plug-inu a to uložit pod vlastním názvem. Pokud je daný plug-in přímo součástí Cubase a nebo s Cubase správně komunikuje, zobrazují (a také ukládají) se presety přímo v příslušném políčku presetů v okně s plug-inem. Pokud tedy chceme uložit vlastní preset, stačí kliknout na ikonu kostky vpravo vedle tohoto políčka a zvolit “Save Preset”. Do zobrazeného pole vepíšeme název vlastního presetu a potvrdíme. Tím je celá akce dokončená. Příště již mezi presety najdeme i náš vlastní, respektive uživatelské presety jsou pro lepší orientaci od těch továrních oddělené.

Stává se ale, že plug-in nekomunikuje s Cubase takto důkladně a pro načítání a ukládání presetů používá vlastní pole a tlačítka. V takovém případě stačí obvykle najít tlačítko Save v daném plug-inu. Princip je pak v podstatě stejný.

Může se stát, že po čase budeme chtít vlastní preset z nějakého důvodu smazat. Pokud je daný plug-in přímo součástí Cubase (je tedy od firmy Steinberg, případně Yamaha) najdeme všechny presety v následujících složkách:
Windows XP (anglicky)
 • C:\Documents and Settings\*název vašeho uživatelského účtu*\Application Data\Steinberg\Cubase 7\Presets\*název daného plug-inu*\


Windows XP (česky)
 • C:\Dokumenty a nastavení\*název vašeho uživatelského účtu*\Data aplikací\Steinberg\ Presets\*název daného plug-inu*\


Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 (anglicky)
 • C:\Users\*název vašeho uživatelského účtu*\AppData\Roaming\Steinberg\ Cubase 7\ Presets\*název daného plug-inu*\


Mac OS X 10.5 a 10.6 (anglicky)
 • /Users/*název vašeho uživatelského účtu*/Library/Audio/Presets/Steinberg Media Technologies/*název daného plug-inu*/


Mac OS X 10.7 a novější (anglicky)
 • Ve Finderu zvolte z menu Go, poté na klávesnici podržte ALT a klikněte na zobrazenou položku Library. Otevře se cesta: /Users/*název vašeho uživatelského účtu*/Library/Audio/Presets/Steinberg Media Technologies/*název daného plug-inu*/


Presety MIDI efektů najdeme v následujících složkách:
Windows XP (anglicky)
 • C:\Documents and Settings\*název vašeho uživatelského účtu*\Application Data\Steinberg\Cubase 7\Presets\*název daného plug-inu*\


Windows XP (česky)
 • C:\Dokumenty a nastavení\*název vašeho uživatelského účtu*\Data aplikací\Steinberg\ Presets\*název daného plug-inu*\


Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 (anglicky)
 • C:\Users\*název vašeho uživatelského účtu*\AppData\Roaming\Steinberg\ Cubase 7\ Presets\*název daného plug-inu*\


Mac OS X 10.5 a 10.6 (anglicky)
 • /Users/*název vašeho uživatelského účtu*/Library/Preferences/Cubase 7/Presets/*název daného plug-inu*/


Mac OS X 10.5 a 10.6 (česky)
 • /Uživatelé/*název vašeho uživatelského účtu*/Knihovna/Preference/Cubase 7/Presets/*název daného plug-inu*/


Mac OS X 10.7 a novější (anglicky)
 • Ve Finderu zvolte z menu Go, poté na klávesnici podržte ALT a klikněte na zobrazenou položku Library. Otevře se cesta: /Users/*název vašeho uživatelského účtu*/Library, zde zvolte Preferences/Cubase 7/Presets/*název daného plug-inu*/


Zde najdeme složku s názvem konkrétního plug-inu (například MIDI Echo nebo Arpache 5, aj). A v této složce již najdeme konkrétní presety, které můžeme klasickým způsobem mazat, přejmenovávat, atd.

Pokud se jedná o plug-in jiného výrobce, bývají plug-iny opět uloženy na nějakém místě na pevném disku a lze s nimi zacházet podobně. Cesta k jednotlivým presetů plug-inů dalších výrobců může být různá. Zkusil bych ale projít například následující složky:
Windows 7
 • C:\Users\*název vašeho uživatelského účtu*\AppData\Roaming\*výrobce plug-inu*
 • C:\Users\*název vašeho uživatelského účtu*\Documents\*výrobce plug-inu*


Mac OS X 10.5 a 10.6 (anglicky)

 • /Users/*název vašeho uživatelského účtu*/Library/Audio/Presets/*název výrobce presetu*/*název daného plug-inu*/


Mac OS X 10.7 a novější (anglicky)
 • Ve Finderu zvolte z menu Go, poté na klávesnici podržte ALT a klikněte na zobrazenou položku Library. Otevře se cesta: /Users/*název vašeho uživatelského účtu*/Library/Audio/Presets/*název výrobce presetu*/*název daného plug-inu*/
Comments