Další články‎ > ‎

Presety (přednastavení) nastavení celé stopy

přidáno: 7. 11. 2014 14:12, autor: Martin Jirsák
Kromě používání a ukládání továrních nebo vlastních presetů jednotlivých efektů lze používat a ukládat také nastavení celé stopy (tzv. Channel Strip). Pokud chceme použít tovární nastavení stopy přímo od firmy Steinberg, klikneme v hlavním okně Cubase, v části Inspector, úplně nahoru do políčka s vyplněným nápisem “No Track Preset” (vpravo je zde kolečko s šipkou ve směru proti hodinovým ručičkám). Klikneme buď přímo na název “No Track Preset” a zvolíme některý z presetů stopy a nebo klikneme na ikonu kostky a zvolíme “Load Track Preset” pro načtení presetu z jiného umístění na disku.

Najednou se vytvoří kompletní nastavení stopy, tedy jeden nebo více plug-in efektů (při použití továrních presetů stop se pochopitelně vždy bude jednat pouze o interní plug-iny Cubase) a jejich kompletní nastavení. Nemusíme tedy vymýšlet, zda pro akustickou kytaru použijeme kompresor a jak jej nastavit, zda použijeme ekvalizér, případně i DeEsser (ten nikoliv). Rázem máme vytvořené kompletní nastavení pro akustickou kytaru. Pokud se nám zvuk nelíbí, můžeme proces opakovat a najít jiný kompletní preset stopy pro zvuk akustické kytary.

A nebo se můžeme pustit do úprav nastavení jednotlivých efektů a nebo můžeme začít efekty nahrazovat jinými (například ekvalizérem nebo kompresorem jiného výrobce, atd.). Jakmile si vytvoříme vlastní kompletní nastavení celé stopy, můžeme jej naopak uložit pro pozdější rychlé vyvolání a použití. Stačí opět kliknout na kostičku vedle políčka v horní části Inspectoru (než jsme vybrali preset, bylo zde napsáno “No Track Preset”) a tentokrát ze zobrazeného menu zvolit "Save Track Preset".

Nastavení celé stopy lze mezi stopami v okně Mixer rychle kopírovat a to i v případě, že nastavení nemáme v presetech stop uložené. Pro tuto akci jsou v okně Mixer k dispozici dvě tlačítka (Copy a Paste) umístěná úplně vlevo. Stačí nejdříve zvolit (aktivovat) stopu, že které chceme nastavení kopírovat a kliknout na tlačítko Copy (kopírovat). Poté zvolíme druhou stopu, kam chceme nastavení okopírovat a klikneme na tlačítko Paste (vložit). Okopíruje se kompletní nastavení stopy, především všechny Insert efekty, včetně konkrétního nastavení efektů, okopíruje se hlasitost stopy, nastavení stereo pozice, ale i nastavení efektů Send (jak směrování tak úrovně). Do nové stopy se naopak nekopíruje nastavení vstupů a výstupů (včetně případu, kdy je výstup nasměrován do stopy Group), název a barva stopy, ani zapnutí/vypnutí automatizace (Read nebo Write).

Smazání nastavení celého mixu
V okně Mixer existuje také tlačítko pro kompletní smazání nastavení mixu. Tato funkce smaže kompletní nastavení všech Insert efektů, hlasitost stop (hodnota jde na 0), umístění ve stereu (nastaví se doprostřed), ale i směrování signálů do sběrnic Send. Změní se i nastavení vstupů a výstupů na výchozí hodnoty, které jsou určené ve VST Connections. Odstraněno je i případné směrování signálu přes stopy Group.

Tlačítko pro smazání nastavení mixu je k nalezení v okně Mixer vlevo. Ikona představuje “0<<<” a po najetí na ikonu se zobrazí popisek “Reset Mixer/Reset Channels”. Kromě celého mixu, který se resetuje v případě, že nemáme aktivovanou žádnou nebo máme aktivovanou pouze jednu, lze tedy vyresetovat pouze určité konkrétní stopy, které před aktivací této funkce zvolíme. Po kliknutí na toto tlačítko je potřeba potvrdit, zda chceme opravdu kompletní nastavení mixu smazat a v případě, že máme aktivované pouze některé stopy máme na výběr volbu mezi smazáním celého mixu a nebo jen aktivních stop.

Tato funkce se hodí například v okamžiku, kdy máme pocit, že mix prostě nezní dobře a chceme začít úplně od začátku, protože neustálé opravy evidentně nikam nevedou. Doporučuji ale uložit si původní nastavení mixu jako jednu verzi projektu a s prázdným mixem začít další novou verzi, s jiným názvem (změna v čísle verze).

Kopírování mixu z jednoho projektu do jiného
V řadě případech může být velmi praktická možnost kopie nastavení mixu z jednoho projektu do jiného. Například přesto, že jsme do Cubase nahrávali kapelu s využitím šablon Cubase, během mixu se nastavení může zásadně změnit – přibyde spousta efektů na jednotlivé stopy, ekvalizéry, případně Send stopy, atd. Obvykle ale znějí nástroje na celé desce více méně podobně. Než abychom ukládali nastavení jednotlivých stop jako samostatné presety a ty pak zase stopu po stopě načítali do dalšího projektu, je praktičtější a rychlejší uložit kompletní nastavení mixu.

Tuto funkci nalezneme opět v okně Mixer vlevo dole. Ikona pro uložení mixu představuje list s “+”. Do dialogového okna vepíšeme název presetu celého mixu. Pokud chceme nastavení mixu vyvolat, klikneme na šipku vlevo vedle ikony s “+” a zvolíme příslušný preset.

Bohužel je třeba konstatovat, že uložení celého nastavení mixu a jeho vyvolání do jiného projektu, není v Cubase ani zdaleka vyřešeno ideálně. Pro správné přenesení nastavení je totiž potřeba nejdříve vytvořit řadu nastavení ručně. Největší problém je, že v obou projektech musí být naprosto shodný seznam všech stop. Tedy musíme dodržet přesné pořadí stop (v tom nám velmi pomůže použití šablon projektů). Kromě samotných zvukových, případně MIDI a nástrojových stop, je ale potřeba vytvořit také přesně stejný počet FX stop (sběrnic), případně i stop Group, atd. V případě, že oba projekty nebudou mít naprosto přesně stejný seznam všech stop, přenesení nastavení mixu se nezdaří a ve výsledku může udělat větší paseku, než užitku.

Při precizní přípravě ale dokáže uložení a přenesení nastavení celého mixu výrazně ušetřit čas.


Tato funkce tedy spíše než pro kopírování nastavení mixu z jednoho projektu do druhého, lépe slouží pro různé varianty nastavení mixu v jednom projektu. Jako preset uložíme jedno nastavení mixu, poté mix kompletně smažeme (a nebo jej nemusíme mazat, ale můžeme změnit jeho nastavení) a uložíme jako jiný preset. Poté můžeme rychle přepínat mezi oběma presety mixu, a tak rychle mezi sebou porovnávat dvě zvukové podoby nahrávky. Jen je potřeba dodržet stejné nastavení stop, tedy například nepřidávat do jednoho z mixů další FX stopy.
Comments