Další články‎ > ‎

Použití většího počtu zvukových karet

přidáno: 7. 11. 2014 14:10, autor: Martin Jirsák
Někdy se stane, že pro nahrávku potřebujeme větší počet zvukových karet, respektive především větší počet vstupů (obvykle zejména analogových). Řešení je na první pohled možná jednoduché, realita je ale trochu zamotanější.

Ano, teoreticky je možné použít větší počet zvukových karet. Problém ale je, že Cubase bude umět pracovat pouze s jedním tímto zařízením, respektive bude umět využívat ASIO ovladač pouze jednoho zařízení. To lze ale obejít díky tzv. agregovaným zařízením.

Windows
Obecně je ve Windows toto možné u zvukových karet, které podporují tzv. Multi Client ASIO ovladač. Právě to, aby bylo možné použít větší počet zvukových karet najednou, se pod tímto označením skrývá.

Pokud naše zvuková karta Multi Client ASIO nepodporuje, je možné to řešit díky virtuálnímu ovladači ASIO4ALL (www.asio4all.com; podporuje Windows 98SE; ME; 2k; XP; MCE; 2003; XP64; Vista X86; Vista X64; 7 X86 a 7 X64), který je ke stažení zdarma. Tento ovladač lze ostatně použít i pro zvukové karty, které vlastní ASIO ovladač nemají vůbec. Díky tomu je možné i s takovými zvukovými kartami pracovat a relativně nízkou latencí (ačkoliv je potřeba počítat s tím, že vzhledem k tomu, že se jedná o virtuální ASIO ovladač, latence nebude tak nízká jako u jednoúčelového ovladače pro jediné nebo pár, zařízení, přímo od výrobce hardwaru).

Tento ovladač vidí všechna zvuková zařízení aktuálně připojená k počítači. Ať už se jedná o interní PCI nebo PCIe zvukovou kartu a nebo o externí USB (1.1 i 2.0), FireWire (400 i 800) a nebo dokonce o ExpressCard rozhraní (používané především na noteboocích). Pochopitelně můžeme použít třeba i kombinaci většího počtu USB zvukových zařízení (pokud možno zapojené každé do samostatného USB portu, aby se zařízení nedělila o přenosovou rychlost jedné USB sběrnice). Nejdříve je potřeba kliknout na ikonu klíče (nářadí – popisek: "Advanced Option"), aby bylo možné aktivovat větší počet zvukových zařízení. V levé části okna je poté potřeba zapnout všechna zvuková zařízení, která chceme v systému použít.

Pak už v Cubase nastavíme jako zvukové zařízení (Devices > Device Setup > VST Audio System) v rozbalovacím menu ASIO, právě tento ASIO4ALL ovladač. Velikost Buffer Size po kliknutí na Control Panel, se již nastavuje společně pro obě zvuková zařízení, respektive právě pro toto jedno agregované zařízení ASIO4ALL.

Ve VST Connections (položka menu Device) je pak už možné vytvořit libovolné zapojení sběrnic.

Mac OS X
V operačním systému Mac OS X není potřeba instalovat žádné rozšiřující aplikace. S agregovaným zařízením počítá přímo samotný systém. Součástí Mac OS X je aplikace (utilita) Audio MIDI Setup Zde lze právě v okně Audio kliknout v levé části okna na tlačítko plus (+). Tak se vytvoří virtuální zařízení s názvem Aggregate Device. V tomto zařízení se objeví všechna aktuálně připojená zvuková zařízení (včetně integrované zvukové karty daného počítače) a jejich počet vstupů a výstupů. V pravé části okna lze vždy kliknout do zaškrtávacího políčka daného zvukového zařízení a tak jej pro toto agregované zařízení povolit. Je tedy logické, že lze vytvořit i řadu různých agregovaných zařízení. Jednotlivá zvuková zařízení se do seznamu přidávají přesně v tom pořadí, jak byla aktivována (to nemá význam v Cubase, ale má třeba v Logicu nebo v jiných aplikacích, kde již nevytváříme vlastní virtuální sběrnice).

V obou případech je ale nutné počítat ještě se synchronizací. Při současném záznamu z většího počtu zvukových karet by se mohla data rozejít a nebýt tak ve výsledku na tom správném místě, respektive stopy by vůči sobě mohly být posunuté. To už záleží na konkrétních zařízeních, jak synchronizaci provést. Jedno zařízení se obvykle chová jako Master (hlavní zařízení, které vysílá informace o hlavním čase) a druhé jako Slave (sekundární zařízení, které poslouchá hodiny hlavního zařízení). Pochopitelně, Slávě zařízení může být i více, pokud použijete 3 a více zvukových zařízení. Master, tedy řídící, musí být vždy jen jedno.

Další (obecné) řešení
Nicméně existuje i elegantnější řešení, kterým je použití jedné zvukové karty s digitálními vstupy (obvykle ADAT). Tato zvuková karta může mít i své vlastní analogové vstupy. Právě přes digitální rozhraní ADAT připojíme další A/D převodníky (z analogového signálu na digitální, odtud zkratka A/D). Jedním ADATem může jít až 8 kanálů. Pokud má tedy samotná zvuková karta například 8 analogových vstupů a dva ADATy, lze současně nahrávat až 24 stop přes jednu zvukovou kartu. Na onom A/D převodníku mohou být buď linkové vstupy a nebo mikrofonní. Pak se jedná o A/D převodník kombinovaný s mikrofonními předzesilovači.

Také u digitálního rozhraní ADAT je nutné řešit synchronizaci, ale ta již běží právě přímo po ADATu samotném. Obvykle je samotná zvuková karta Master a A/D převodník je Slave. Ovšem, pokud A/D převodník nemá výrazně lepší řídící hodiny.


Díky tomu, že data jsou z A/D převodníku do zvukové karty již digitální cestou, nezmění již tato zvuková karta kvalitu signálu. Proto má toto řešení ještě jednu výhodu. Do studia lze nejdříve pořídit zvukovou kartu s nižší kvalitou převodníků, ale právě s ADATem s výhledem do budoucna. Teprve později lze přikoupit kvalitní A/D převodník. Nižší kvalita zvukové karty pak již nebude kvalitě signálu z externího ADATového A/D převodníku nijak vadit. Pro nejdůležitější nástroje lze tedy pak již použít kvalitní A/D převodník a ty méně kvalitní z původní zvukové karty používat třeba jako zálohu, pokud bychom náhle potřebovali větší počet vstupů, na méně podstatné nástroje.
Comments