Další články‎ > ‎

Pokročilá integrace (Advanced Integration)

přidáno: 7. 11. 2014 14:09, autor: Martin Jirsák
Systém pokročilé integrace (Advanced Integration) nabízí Cubase různý hardware společností Steinberg a Yamaha – logicky, vzhledem k tomu, že firma Steinberg dnes patří právě ke koncernu Yamaha; stejně jako například v aplikacích Cakewalk Sonar se projevuje značná podpora nástrojů Roland a zařízení Boss, vzhledem k tomu, že všechny značky patří do jedné rodiny.

Advanced Integration logo
[zdroj: www.yamaha.com]
Tato pokročilá integrace se projevuje různými způsoby. Například po připojení zařízení ze skupiny Advanced Integration (AI), je takové zařízení automaticky rozpoznáno a případně i nastaveno. Například po připojení některé ze zvukové karty Steinbberg CI1/CI2/CI2+ a současně běžící Cubase, se tato okamžitě zeptá, zda chceme tuto zvukovou kartu použít jako zvukové rozhraní. Pokud kladně odpovíme, okamžitě a automaticky se zvuková karta v Device Setup nastaví.

Integrace je skvěle vidět na sérii zvukových karet Steinberg MR816 CSX a MR816 X. Po připojení těchto zvukových karet se uživatel v podstatě nemusí starat o nastavení zvukových vstupů. Při aktivaci jakékoliv stopy se na zvukové kartě rozbliká LED dioda (případně dvě sousedící v případě stereo stopy), patřící ke konkrétnímu fyzickému vstupu. Tak máme okamžitou vizuální kontrolu nad tím, který fyzický vstup je dané stopě přiřazen. Jestliže chceme fyzický vstup této stopy změnit, není vůbec nutné myší najíždět do příslušného políčka vstupu aktuálně zvolené stopy. Stačí jednoduše stisknout tlačítko s LED diodou patřící ke konkrétnímu fyzickému stupu přímo na zvukové kartě MR815 CSX/X a vstup v Cubase se automaticky nastaví. Chceme-li tedy pro danou stopu zvolit vstup 5, stačí jednoduše stisknout tlačítko u 5. vstupu MR816 CSX/X. Řešení již nemůže být jednodušší a intuitivnější.

Samozřejmě je možné nastavit příslušné vstupy i běžným způsobem v Cubase a zvuková karta na toto nastavení okamžitě reaguje zpětnou vizuální vazbou.

Naopak je například možné řídit výstupní úroveň hlasitosti obou sluchátkových výstupů (1. a 2. nezávisle) jednak ze samotného hardwaru, ale také přímo z Cubase, graficky, pro toto nastavení je v Cubase samostatné okno a samostatná položka v menu Devices > Audio Hardware Setup. Tato položka se zobrazí pouze v případě připojeného rozhraní MR816 CSX/X. Takže komunikace mezi hardwarem a softwarem je opravdu plnohodnotně obousměrná.

Zvuková rozhraní MR816 CSX/X obsahují interní efektovou jednotku (DSP procesor; tyto dva modely se liší právě v počtu oněch efektů). Tyto efekty lze používat dvěma rozdílnými způsoby. Buď se chovají jako klasické VST efekty a je možné tyto efekty libovolně aplikovat na stopy v Cubase, stejně jako jakékoliv jiné efekty. A nebo se efekty chovají v podstatě jako externí efektová jednotka. Signál do efektů lze opět posílat přímo z Cubase a nebo je možné efektovou jednotku použít již během záznamu pro úpravu zaznamenávaných dat a nebo pro monitoring – tedy efekty jsou aplikovány pouze na odposlech. Například proto, aby bylo možné zpěvákovi pustit jeho zpěv okamžitě s efektem dozvuku (Reverb), aniž by se tento efekt nahrával. To je pro zpěváky mnohem příjemnější, než když poslouchají "suchý" signál bez efektů.


Ať už jsou efekty použité kterýmkoliv z výše uvedených způsobů, je vždy možné řídit kompletní nastavení přímo z Cubase. V případě použití jako VST plug-in efektů, je ovládání naprosto běžné. V případě použití efektů jako externí efektové jednotky, se efekty opět zobrazují ve speciální položce menu: Devices > Audio Hardware Setup a volbou příslušné záložky.
Comments