Další články‎ > ‎

Organizace souborů a složek

přidáno: 7. 11. 2014 14:07, autor: Martin Jirsák
Organizace souborů a složek je pro bezpečnou práci s Cubase velmi důležitá. Pokud nedodržíme potřebné zásady, může se stát, že si omylem smažeme některá data. Třeba při snaze o vyčištění počítače a automatickém mazání nepoužitých dat v jediném projektu.

Každý nový projekt Cubase by měl být ve své samostatné složce! To je nejzásadnější pravidlo, které je pro bezpečnou práci nejdůležitější. Tím mám na mysli každý jeden nový song. Pokud nahráváme celou kapelu, pravděpodobně si vytvoříme novou složku s názvem kapely. Ale v této složce pak budeme potřebovat ještě další pod-složky pro každý jeden song.

Důvod je takový, že ke každému souboru projektu (*.CPR) patří složka Audio a Images (případně Freeze, pokud použijeme tuto funkci). V této složce jsou uložená data o nahraných zvukových souborech daného projektu. Soubory *.wav jsou přímo samotnými zvukovými soubory, ty jsou nejdůležitější. Soubory typu *.peak jsou pouze grafickými soubory reprezentujícími zvukovou vlnu. Pokud tyto soubory smažeme, nic se nestane, budou při následujícím spuštění projektu (které ovšem bude trvat trošičku déle, protože se budou právě tyto soubory *.peak vytvářet) automaticky vytvořeny. nicméně soubory typu *.peak jsou velmi malé (v řádek KB), obvykle tedy není potřeba tyto soubory mazat.

Struktura by tedy měla být vždy následující:
 • Cubase Projects (složka)
  • První song (složka)
   • Audio (složka)
    • Zpěv_01.wav
    • Kytara_01.wav
    • Klávesy_01.wav
   • Images (složka)
    • Zpěv_01.peak
    • Kytara_01.peak
    • Klávesy_01.peak
   • První_song.cpr (soubor projektu Cubase)
   • První_song.bak (záložní soubor "Backup", automaticky vytvořený Cubase při automatickém ukládání projektu)
   • První_song-verze2.cpr (pokud jste zvyklí dělat více variant nebo zásadní změny ukládat pod jiným názvem verze, budou tyto verze patřit sem)
   • První_song-verze3.cpr
  • Druhý song (složka)
   • Audio (složka)
    • Zpěv_01.wav
    • Zpěv_02.wav (tento soubor má nulovou velikost a není k němu příslušný *.peak soubor; důvod je takový, že máme tento projekt aktuálně aktivní a na stopě Zpěv máme aktivované tlačítko Record Enable)
    • Flétna_01.wav
    • Flétna_02.wav
    • Flétna_03.wav (nahrávali jsme více souborů – takeů – do stopy Flétna, proto je zde více souborů)
    • Tamburina_01.wav
   • Freeze (složka, kterou jsme vytvořili aktivací funkce Freeze)
    • Zpěv.wav
   • Images (složka)
    • Zpěv_01.peak
    • Flétna_01.peak
    • Flétna_02.peak
    • Flétna_03.peak
    • Tamburina_01.peak
   • Druhý_song.cpr (soubor projektu Cubase)
atd.

Jedině takto máme zajištěno, že všechny soubory nahrané v daném projektu vždy najdeme. Ještě horší situace nastane v případě, že nepojmenujeme stopy vlastními názvy dříve, než do stop začneme nahrávat. V takovém případě se jednotlivé stopy jmenují Audio 01; Audio 02, atd. A logicky, audio soubory, které do těchto stop nahráváme, se pak jmenují Audio 01_01.wav (pro první záznam v první stopě); Audio 01_02.wav (druhý záznam v první stopě); Audio 02_01.wav (první záznam ve druhé stopě) a podobně. Vyznat se a zorientovat ve velkém množství velice podobně pojmenovaných souborů může být nad lidské síly. Proto doporučuji nejdříve stopu pojmenovat, teprve potom do ní nahrávat.

Mimochodem, ve složce Audio bude vždy, když budeme mít daný projekt aktivní, o několik audio souborů více, než kolik skutečně máme v projektu. Soubory budou mít nulovou velikost. Jmenovat se budou podle názvů stop, podtržítko, číslo. Toto číslo bude o jedno vyšší, než je číslo naposledy nahrávaného souboru do dané stopy. Pokud máme tedy aktivní stopu (respektive je na ní stisknuté tlačítko “Record Enable”) s názve Zpěv, do které jsme nahráli osm souborů, bude ve složce Audio ještě soubor Zpěv_09.wav. Pokud aktivuje tlačítko “Record Enable” na stopě s názve basa a pokud se do této stopy ještě nenahrávalo, přibyde soubor basa_01.wav. Do těchto souborů se průběžně ukládají (a zase mažou) data, která bychom mohli chtít nahrát. Souvisí to s nastavení v Preferences > Record-Audio a hodnotou Audio Pre-Record Seconds.

Nemluvě pravě o případu, kdy je více projektů ve stejné složce. Soubory s popisem "Audio" se pak motají dohromady z různých songů, je jich ještě několikanásobně více a přehlednost je ještě výrazně nižší. Přenést takto vytvořený projekt jinam (třeba do jiného studia, kde chceme dotočit bicí, nebo kde chceme nechat song smíchat) je velmi náročné. Obvykle s sebou buď nějaké zvukové soubory nemáme (což je dost problém) a nebo s sebou zbytečně máme souborů více (což tolik nevadí, pokud máme velký přenosný disk a v druhém studiu to akceptují).

Pokud už jsme se dostali do stavu, že máme v jedné složce více projektů, je z něj naštěstí úniku. Je potřeba otevřít každý projekt této složky a z menu zvolit File > Backup Project. Následně vytvoříme novou složku pro tento nový projekt (například složku "První song") a tam projekt nově uložíme. Vytvoří se nová adresářová struktura podle pravidel Cubase a do nové složky budou okopírované všechny zvukové soubory, které jsou součástí (jsou obsaženy v hlavním okně Cubase) daného projektu. Ostatní soubory, které nemají s daným projektem nic společného se kopírovat nebudou. Pokud tuto akci provedeme u všech projektů dané složky, vyčistíme tak adresářovou strukturu a projekty budou organizované.

V případě, kdy máme více projektů v jedné složce, nesmíme zásadně nikdy použít funkci “Remove Unused Media” Z menu Media. Pokud tuto funkci použijeme, smažou se ze složky Audio všechny zvukové soubory, které nejsou aktuálně použity v daném projektu, tedy nejsou nikde umístěné v hlavním okně Cubase. To by ovšem znamenalo, že se ze složky Audio, kterou sdílí více projektů, smažou i zvukové soubory, které nemají nic společného s aktuálně otevřeným projektem, ale jsou součástí jiného projektu, jehož projektový soubor CPR sdílí stejnou složku, jako projektový soubor CPR aktuálně otevřeného souboru.

To stejné nastane i v okamžiku, pokud vysypeme koš (Empty Tresh – kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu koše) v okně Pool libovolného projektu a nebo pokud tuto funkci aktivujeme z menu přes Media > Empty Tresh.

Z výše uvedených důvodů je tedy praktické dodržovat pravidla hierarchie souborů a složek pro bezpečnou práci v Cubase s našimi projekty a pro možnost jejich přenosu.

V Cubase 4 a starší je navíc potřeba dávat velký pozor na diakritiku, tedy písmena s háčky a čárkami, a to napříč celou Cubase. Tedy kromě toho, že Cubase 4 špatně zobrazovala názvy stop s diakritikou (například "zpěv"), bylo nutné dávat pozor na diakritiku i v názvu samotných projektů (*.cpr souborů), ale i v celé cestě adresářů k danému projektu. Pokud by se song jmenoval například "Mašina", my sice uložili samotný projekt jako soubor Masina.cpr, ale umístili jej do složky "Mašina", mohl by to být problém (a to jak ve Windows, tak v Mac OS X). Někdy takové soubory pracovaly správně, někdy je vůbec nešlo otevřít a někdy se otevřely, ale poškozené. To ovšem neplatí pouze pro složku ve které projekt přímo je, ale pro celou cestu k souboru. Pokud má někdo uživatelský účet ve svém počítači, který se jmenuje třeba "Vašek", může se s řadou problémů setkávat v podstatě neustále. Vhodný uživatelský název je třeba "audio" nebo "studio".

Naštěstí výše uvedené problémy se již Cubase 6 netýkají (Cubase 5 byla v tomto poněkud nevyzpytatelná; diakritika v názvu stop nevadila, ale diakritika v názvu projektu již občas způsobovala problémy; naštěstí to vyřešil Cubase 5.5 update). V Cubase 6 již tedy můžeme bez problémů pojmenovávat stopy, regiony, používané zvukové soubory, projekty, složky a vše ostatní podle potřeby, včetně diakritiky.


Aby byla zajištěna správná práce a organizace složek, je vhodné po startu Cubase v okně Project Assistant, po volbě příslušné šablony Cubase, kliknout do políčka vpravo vedle “Project folder” a zde napsat název složky projektu. Podle výše uvedeného příkladu by se tedy jednalo například o složku První song. Pokud nevytvoříme novou složku, budou projekty dávány do složek s názvy “Untitled” (bez názvu) a následovat budou složky “untitled-01”, “untitled-02” “untitled-03”, atd. Ani to není zrovna moc přehledné, ale aspoň je to organizované podle výše uvedených pravidel.
Comments