Další články‎ > ‎

MIDI problém ve Windows

přidáno: 7. 11. 2014 14:12, autor: Martin Jirsák
Toto téma se netýká přímo Cubase, ale na druhou stranu Cubase může zásadně ovlivnit. Proto se o něm zmiňuji.

Jaký je problém?
Použití ovladače MIDI rozhraní na PC s Windows XP/Vista/7/8 se současnými MIDI-Audio DAW aplikacemi Cubase nebo Nuendo, které spoléhají na aktuální Microsoft DirectMusic (jako součást DirectX API) pro MIDI komunikaci, může být pro uživatele někdy matoucí. To je způsobeno tím, že ovladače MIDI zařízení lze poskytovat v různých typech. Moderní MIDI rozhraní jsou instalována jako DirectMusic ovladače, pracující v reálném čase, nicméně je stále poměrně běžné i používání předchozí API, poskytující ovladače pro Windows MIDI systém. Samotný DirectMIDI má funkci zrcadlení těchto MIDI portů a zobrazují se jako "emulated DirectMusic" porty. Bohužel to může vést k řadě problémů při použití nevhodné architektury ovladače portu:
 • Posouvání MIDI událostí během záznamu (události jsou zaznamenávány později nebo dříve).
 • Někdy se MIDI události nezaznamenávají vůbec.
 • Někdy se sloučí jedna nota nebo více not s jinými notami, místo toho, aby se zaznamenaly po sobě.
 • Obecně špatné nebo žádné časování MIDI při přehrávání.
 • Zdvojený nebo trojitý záznam MIDI událostí v důsledku použití různých architektur ovladačů MIDI ve stejnou dobu.


Obecné rady pro použití MIDI v PC Windows systémech
Toto jsou základní kroky pro kontrolu, jestliže se setkáte s problémy se stabilitou MIDI komunikace v PC systému:
- Ujistěte se, že máte stažené všechny dostupné aktualizace operačního systému. V případě časování MIDI je velmi důležité používat nejnovější verzi DirectX, která je aktuálně k dispozici pro váš operační systém.

Cubase a Nuendo
 • Pokud problémy s časování i nadále přetrvávají (posunování not, atd.), s použitím nativních nebo emulovaných DirectMusic portů, zaškrtněte volbu "Use System Timestamp", uvedenou v sekci dialogu "Device Setup". Tato možnost používá jiný referenční časovač vašeho systému.
 • Volba "Use System Time Stamp" je také k dispozici pro Windows MIDI porty pod Cubase SE 3, SL a SX 3.1, Nuendo 3.1 a všechny pozdější verze Cubase a Nuendo.
 • Od Cubase/Nuendo 4 je tato volba k nalezení v "Devices Setup > MIDI > MIDI Port".
 • Jestliže budete mít problémy při přijímání nebo vysílání SysEx dat přes nativní nebo emulované DirectMusic porty MIDI, zkontrolujte, mohou pomoci Windows MIDI (MME) porty.


Pro přístup ke všem dostupným architekturám ovladačů, se prosím podívejte do sekce "ignoreportfilter" a "enableemulated" přepínačů, které jsou ke stažení zde.

Sequel 1
Za normálních okolností lze opravit některé z těchto problémů pomocí dvou filtrovacích souborů "ignoreportfilter" a "enableemulated". Tyto soubory jsou k nalezení ve složce aplikace Sequel (C:\Program Files\Steinberg\Sequel) v podsložce "Midi Port Enabler". Oba soubory musejí být přesunuty do jednoho adresáře do složky aplikace Sequel. Po opětovném spuštění Sequel bude mít nově Sequel přístup ke dříve schovaným architekturám a protokolům. Vzhledem k tomu, že se kompletní nastavení MIDI v Sequelu provádí automaticky bude zde jiný způsob komunikace s MIDI rozhraními než s USB klaviaturou. Neměly by tedy již nastat žádné problémy.

Pokud nemůžete nalézt příslušnou složku v Sequel, stáhněte opět soubor zde (https://www.steinberg.net/fileadmin/sequel/Supportteam/MIDI_Port_Enabler.zip).

Sequel 2
Pokud máte problém s časováním MIDI událostí během záznamu s vaším operačním systémem, zkuste změnit "Record Placement Method" (kterou najdete v Program Settings stránce) z volby "A" (tato používá časování Sequel) na variantu "B" (používá MIDI časování) a nebo naopak.

Další možnosti jak nakonfigurovat MIDI porty (pouze pokud přetrvávají problémy)

Pokud máte i nadále problémy, můžete použít "ignoreportfilter" a "enableemulated" soubory. Tyto dva soubory jsou uloženy ve složce "MIDI port enabler", kterou najdete uvnitř složky Cubase/Nuendo/Sequel.

Po použití těchto dvou souborů nastane následující:
 • "ignoreportfilter" zobrazí všechny nainstalované MIDI porty vašeho systému nezávisle na použité architektuře ovladač. Obecně lze říci, že "ignoreportfilter" zakáže jakékoliv filtry pro skrývání MIDI architektur portů.
 • "enableemulated" zobrazí všechny emulované DirecMusic porty, ale nebude zobrazovat samotné Windows MIDI porty. To může být nezbytné pokud máte problémy s Windows MIDI porty vašeho MIDI rozhraní, ale pro toto rozhraní nejsou k dispozici žádné nativní DirectMusic porty. Naštěstí tato situace nastává jen ve velmi vzácném počtu případů.


Tyto soubory jsou používány jako jakési přepínače. Pro použití těchto přepínačů jen přesuňte příslušný soubor ze složky "MIDI port enabler" o úroveň výš do hlavní složky aplikace, například do složky "\Program Files\Steinberg\Cubase 7".


Vezměte prosím na vědomí, že použití těchto souborů je nutné pro kontrolu nastavení MIDI portů v aplikaci pro redundantní MIDI porty (tj. ty, které se objevují dvakrát nebo dokonce třikrát). Proto použijte menu Devices > Device Setup. Neměli byste současně používat více než jednu architekturu ovladače pro konkrétní MIDI zařízení. Například, použití "ignoreportfilter" s MIDEX 3 nebo 8 zobrazí původní DirectMusic porty a Windows MIDI porty současně. To znamená, že byste nahrávali ze dvou portů současně a MIDI data by se zdvojovala, pokud byste v Cubase zvolili MIDI vstup na "All MIDI Inputs". Pro vyřešení tohoto problému vypněte porty buď pro DirectMusic nebo Windows MIDI – podle toho, které budou pracovat lépe.
Comments