Další články‎ > ‎

Jak nastavit vstupy a výstupy Cubase

přidáno: 7. 11. 2014 14:06, autor: Martin Jirsák
Po nastavení konkrétního ovladače, který bude Cubase využívat, je někdy (v lepším případě raději vždycky) ještě provést další nastavení. Toto nastavení se týká volby konkrétních fyzických vstupů a výstupů. Laicky řečeno, které konektory vstupů a výstupů budeme používat. Toto nastavení se provede v Devices > VST Connections (klávesová zkratka F4).

V okně VST Connections na nás čekají různé záložky. Podle příslušné verze se počet záložek různí. Základní verze (LE/AI a také Elemtents) nabízejí pouze základní záložky Inputs (vstupy) a Outputs (výstupy). Nejvyšší verze Cubase 6 nabízí ještě Group / FX, External FX, External Instruments a Studio. To vše souvisí s pokročilejšími funkcemi Cubase 6 a s usnadněním práce ve větším studiu s různým hardwarovým zařízením nebo větším počtem nahrávacích místností.

Obsah záložek Inputs a Outputs je v podstatě velmi podobný. Rozhodně je podobná filozofie těchto záložek. Podívejme se nejdříve na vstupy.

Inputs
Po kliknutí na záložku Inputs se objeví tabulka se sloupečky Bus Name (název sběrnice), Speakers (reproduktory), Audio Device (zvukové zařízení) a Device Port (port zařízení). S největší pravděpodobností zde naleznete již připravené nějaké zařízení. Ve sloupci názvu sběrnice (Bus Name) se bude zobrazovat Stereo In. Pokud toto zařízení rozkliknete (šipka vlevo vedle názvu bude ukazovat směrem dolů), uvidíte zde řádky Left a Right. To znamená, že Cubase automaticky počítá s tím, že lze nahrávat z nějakého konkrétního vstupu naší zvukové karty. Ve sloupečku reproduktory (Speakers) se bude zobrazovat Stereo. To znamená, že Cubase počítá se dvěma fyzickými vstupy zvukové karty a bude tedy možné nahrávat stereo signál (dva mono kanály). Ve sloupečku Audio Device se bude zobrazovat název námi zvoleného ASIO ovladače. Tedy například Yamaha Steinberg FW pro zvukovou kartu Steinberg MR816 CSX. A v posledním sloupci port zařízení (Device port) se bude zobrazovat něco jako Analog 1 a v druhém řádku Analog 2 a nebo Input 1 a Input 2 a podobně. To už záleží na konkrétním ovladači zvukové karty.

Devices > VST Connections > Inputs
Nyní jsme tedy připraveni na záznam zvuku a to buď do jedné stereo stopy a nebo do dvou mono stop současně.

Ale co když budeme chtít nahrávat z jiných fyzických vstupů, než je 1. a 2. vstup zvukové karty? Nebo co když máme zvukovou kartu s větším počtem vstupů a budeme chtít nahrávat z většího počtu vstupů najednou, třeba celou sadu bicích z 8 mikrofonů a nebo celou kapelu? Právě pro tento případ slouží tabulka VST Connections > Inputs.

Aby Cubase měla informaci o dalších fyzických vstupech, kterými zvuková karta disponuje, musíme toto nastavit. Klikneme nahoře na tlačítko Add Bus (přidat sběrnici). Zobrazí se okno Add Input Bus (přidat vstupní sběrnici). Zde v políčku Configuration nastavíme, zda se bude jednat o Mono, Stereo a nebo jiný (LRCS nebo 5.0, či 5.1 nebo nějaký další typ konfigurace) typ sběrnice. Mono sběrnice se používá například pro záznam z jednotlivých mikrofonů, z akustické nebo elektrické kytary, basy a nebo jiného monofonního zvukového zdroje. Stereo sběrnice se používá pro záznam z klávesových nástrojů, mixážního pultu, CD/MD a nebo jiného přehrávače, atd.

Níže je políčko Count, tedy počet. Rovnou tedy můžete vytvořit například dvě (nebo více) Mono sběrnice, pokud víte, že budete používat dva (nebo více) mikrofonů. Kliknutím na tlačítko OK se sběrnice vytvoří. Přibyde tedy další řádek, který bude obsahovat Mono In a další parametry. Nejdůležitějším sloupečkem je port zařízení (Device Port). Zde zvolíme, jaké konkrétní fyzický vstup bude pro tento vstup používán. Tedy pokud chceme používat například 3. vstup zvukové karty, nastavíme zde Analog 3 nebo Input 3, podle toho, co se zobrazuje. Jednoduše klikneme na příslušné políčko a vybereme konkrétní fyzický vstup zvukové karty ze seznamu. Podobně postupujeme i při volbě 4. vstupu nebo jakéhokoliv dalšího.

Sběrnici si můžeme také pojmenovat vlastním názvem. To se může dobře hodit. V Cubase při vytvoření stop totiž potom mezi vstupy již vidíme konkrétní název, který si sami zvolíme. Po sbalení dané sběrnice (šipka vedle názvu sběrnice ukazuje doprava) můžeme dvakrát myší kliknout na současný název Mono Input a pak vepsat vlastní název. Například “Kytara 1” nebo “Mikrofon Martin”. V Cubase během nastavování stop již nebudeme muset hlídat čísla fyzických vstupů na zvukové kartě a jako vstup pro danou stopu zvolíme již přímo třeba právě “Kytara 1” nebo “Mikrofon Martin”.

Pochopitelně můžeme pokračovat v definování jednotlivých sběrnic a vytvořit si takto kompletní nastavení našeho studia.

Jakmile máme nastavení vytvořené a pokud víme, že budeme používat různá nastavení pro různé případy, je vhodné toto nastavení uložit. To můžeme udělat v daném okně pomocí ikonek “+” a “-” vedle políčka Presets. Kliknutím na tlačítko “+” se otevře okno, kam do políčka Name vepíšeme název tohoto našeho nastavení (například “6 mikrofonů + klávesy”). A klikneme na OK. Takto můžeme vytvořit různá nastavení pro různé případy, třeba pro různé kapely s různým obsazení. Pro vyvolání konkrétního nastavení klikneme do políčka Presets a zvolíme příslušné nastavení.

Outputs
V principu stejným způsobem se nastavují také výstupy – záložka Outputs. Na místo Stereo In je zde automaticky připravená sběrnice Stereo Out, tedy výstupní sběrnice. Je tu také o jeden sloupeček navíc – Click (klik).

Zde je tedy možné nastavit hlavní stereo výstup, případně výstup do mono a nebo výstup do nějakého prostorového zvukového formátu (například 5.1) a samozřejmě konkrétní fyzické výstupy (laicky tedy konkrétní konektory), kam bude tento výstup nasměrován. Pomocí tlačítka Add Bus (přidat sběrnici) lze tedy vytvořit další výstupní sběrnici. To se může hodit například pokud chceme posílat do jednoho výstupu a jiný signál do jiného. Třeba pokud je za zvukovou kartou ještě nějaký mixážní pult a nebo třeba externí efektová jednotka (ačkoliv pro tento případ je v Cubase 6 právě záložka Extenal FX, která celý proces řeší jednodušším způsobem a přímo).

Ve sloupečku Click lze nastavit, zda do příslušné sběrnice bude nasměrován zvuk kliku nebo nikoliv. Jednoduše stačí u příslušné sběrnice kliknout do sloupečku Click pro aktivaci nebo deaktivaci. Tak je možné nasměrovat klik pouze na některé výstupy a nebo na všechny, podle potřeby.

Pochopitelně je opět možné jednotlivé sběrnice pojmenovat vlastními názvy dvojitým kliknutím na název sběrnice ve sbaleném stavu.

Toto je také místo, kde lze rychle přepínat mezi dvěma (nebo více) různými páry poslechových monitorů. To se ve studiích často používá, aby měl zvukař kontrolu nad svým mixem a slyšel, jak zní nahrávka v profesionálních studiových poslechových monitorech, ale také jak bude znít třeba na běžné HiFi sestavě. Pro poslech na jiném páru monitorů stačí po otevření VST Connections změnit port zařízení u hlavního výstupu na jiné stereo pár, kam jsou druhé poslechové monitory připojeny.

Devices > VST Connections > Outputs


U názvu jednotlivých sběrnic (ve sloupečku Bus Name), se u první sběrnice (v základu nazvané “Stereo Out”) zobrazuje oranžový reproduktorek. Tento nám říká, který výstup bude brán jako hlavní. Tedy do jakého výstupu bude signál nasměrován z každé zvukové (Audio) nebo nástrojové (Instrument) nebo jiné (FX, či Group) stopy, pokud nezvolíme v dané stopě jinak. Pokud chceme jako hlavní výstup zvolit jinou sběrnici, je nutné kliknout pravým tlačítkem myši na název sběrnice, která má být jako hlavní. Z kontextového menu zvolíme položku “Set ‘Stereo Out 2’ as Main Mix”. Namísto “Stereo Out 2” se pochopitelně může zobrazit jiný název, podle toho, jak máme danou sběrnici pojmenovanou.

Ostatně, stejný oranžový reproduktorek se zobrazuje také v záložce Inputs. Tento nám naopak říká, která sběrnice bude automaticky zvolená po vytvoření nové zvukové (Audio) stopy. Tedy z jakého fyzického vstupu bude do dané stopy posílán signál, pokud uživatel ve stopě nenastaví jinak. Změna se opět provede kliknutím pravým tlačítkem myši na danou sběrnici a volbou “Set ‘Stereo In 2’ as Default Input Bus” z kontextového menu. A nebo pochopitelně jiné sběrnice, podle potřeby a názvu.

Studio
Jak jste si asi všimli na výše uvedeném screenshotu, sběrnici Outputs nemám připojenou, tedy mám nastaveno "Not Connected". Toto nastavení doporučuji v Cubase Artist a Cubase (nejvyšší). V nižších verzích ani toto nastavení nelze.

Hlavní výstup mám vyřešen přes záložku Studio a sběrnici, která se jmenuje Monitor 1.

Devices > VST Connections > Studio


Důvody jsou takové, že do sběrnice Monitor 1 jsou nasměrované některé výstupy z interních oken Cubase:

  • MediaBay
  • Import Audio File
  • Browser
  • ...ostatní varianty prohlížeče a další "náslechy"

V praxi to znamená, že pokud je Vaše zvuková karta nastavena jako výstup v části Outputs a v části Studio (resp. Monitr 1) není nastaven žádný výstup, není slyšet signál z výše uvedených oken. Tedy například otevřeme okno MediaBay a chceme si poslechnout zvukovou smyčku, kterou budeme do projektu načítat. Ale přes interní přehrávač okna MediaBay není zvuková smyčka slyšet. Musíme ji natáhnout do projektu, a pak jí slyšíme. Stejné je to s oknem Import Audio File – chceme do projektu načíst nějaký zvukový soubor, ale nemůžeme si jej v tomto okně předem poslechnout. To je obojí poměrně nepraktické.

Výše uvedené nasměrování sběrnice Monitor 1 na hlavní fyzický výstup zajistí, že i signál z tohoto okna uslyšíme na hlavním výstupu.

Pokud chceme na tyto náhledy (náslechy) používat jiné poslechové monitory (nebo naopak nechceme zatěžovat studiové poslechové monitory a chceme náhled provádět jen na obyčejných reproduktorech), můžeme samozřejmě jako výstup pro Monitor 1 zvolit libovolný fyzický výstup zvukové karty. K tomuto fyzickému výstupu pak budou nasměrovány reproduktory určené k náhledu. Výstup do hlavních poslechových monitorů ze sběrnice Output pak zůstává tak, jak bylo uvedeno výše.

Tímto jsme dokončili základní nastavení v Cubase a nyní je možné nahrávat data do Cubase a nahraná data poslouchat.
Comments