Další články‎ > ‎

Jak kompletně odinstalovat Steinberg produkty z Mac OS X?

přidáno: 7. 11. 2014 14:13, autor: Martin Jirsák
V určitých případech může být dobré mít možnost kompletního odinstalování aplikací před kompletní reinstalací. A nebo v případě ukončení zkušební verze některého produktu Steinberg. Níže uvedený postup platí pro všechny sekvencery Steinberg – jako je Cubase, Nuendo a Sequel – jakož i virtuální nástroje. Všechny soubory, které je potřeba pro kompletní odinstalování aplikace odstranit, najdete v následujících adresářích:
 • Mac HD / Applications /
 • Mac HD / Users / <Username> / Library / Preferences /*
 • Mac HD / Users / <Username> / Library / Preferences /*
 • Mac HD / Library / Audio / Plug-ins / VST /
 • Mac HD / Library / Audio / Plug-ins / VST3 / Steinberg /
 • Mac HD / Library / Audio / Plug-ins / Components /
 • Mac HD / Library / Application Support / Steinberg /
 • Mac HD / Library / Application Support / Steinberg / Content / VST Sound / **
 • Mac HD / Library / Application Support / Steinberg / Content / Halion / VST Sound / **


* Od Mac OS X 10.7 je User Library skrytá. Pro její nalezení zvolte z menu aplikace Finder položku "Go" a přidržte na klávesnici počítače pravý "alt" (option). Tak se zobrazí položka Library, která je právě onou uživatelskou knihovnou.

** Tato složka se zobrazí pouze v případě, že produkt, který jste nainstalovali obsahuje také zvukovou knihovnu.

V některých případech nemusí ani to pomoci. Pak následujte tyto instrukce:

Mac OS X 10.5.8 (Leopard) nebo starší verze, prosím odstraňte soubory .pkg, které se vztahují k dané aplikaci. Soubory jsou umístěny zde:
 • Mac HD/Library/Receipts


Mac OS X 10.6.8 nebo novější – složka Receipts zde již neexistuje. Namísto toho jsou data uložena na jiných místech. Následujte tyto kroky:
 1. Otevřete Terminal.app (naleznete v /Appliations/Utilities)
 2. Napište: "cd /private/var/db/receipts" (bez uvozovek!) a stiskněte Enter.
 3. Napište: "open ."(s mezerou mezi slovem "open" a tečkou, opět však bez znaků uvozovek!) a stiskněte Enter.
 4. Nyní Finder otevře okno s informacemi o nainstalovaných balíčcích (packages – pkg)
 5. Smažte všechny relevantní položky .bom a .plist. (Ujistěte se, že skutečně mažete pouze relevantní položky aplikace, kterou chcete odinstalovat!)


Obvykle není pro reinstalaci nutné odinstalovávat následující komponenty:
 • coreaudio2asio.bundle
 • eLicencerControl.pkg
 • halionsonic_presets.pkg


Pokud přesto máte s reinstalací vaší aplikace problém, odstraňte položky VST zvuků, které naleznete zde:

Reverence Music Impulse Responses:
 • de.steinberg.vstsound.EDFE55748323416B9461F85C3E56DBC0.bom
 • de.steinberg.vstsound.EDFE55748323416B9461F85C3E56DBC0.plist


Obsah a presety (přednastavení):
 • de.steinberg.vstsounds.halionsoniccontent01.bom
 • de.steinberg.vstsounds.halionsoniccontent01.plist
 • de.steinberg.vstsounds.halionsoniccontent02.bom
 • de.steinberg.vstsounds.halionsoniccontent02.plist
 • de.steinberg.vstsounds.halionsonicpresets.bom
 • de.steinberg.vstsounds.halionsonicpresets.plist
 • de.steinberg.vstsound.EAD4E15D75AC4548B3FE5A8F4C937F8B.bom
 • de.steinberg.vstsound.EAD4E15D75AC4548B3FE5A8F4C937F8B.plist
 • de.steinberg.vstsound.6DE6F46CCC21455E853A8819597B0A8E.bom
 • de.steinberg.vstsound.6DE6F46CCC21455E853A8819597B0A8E.plist


Pokud je k dispozici (z HALion Sonic 1.5 aktualizace obsahu), pak také:
 • de.steinberg.vstsounds.halionsoniccontentupdate.bom
 • de.steinberg.vstsounds.halionsoniccontentupdate.plist
 • de.steinberg.vstsounds.halionsonicpresetsupdate.bom
 • de.steinberg.vstsounds.halionsonicpresetsupdate.plist
Comments