Další články‎ > ‎

Jak kompletně odinstalovat eLicenser Control Center

přidáno: 7. 11. 2014 14:13, autor: Martin Jirsák
Základní odinstalování aplikace eLicenser Control Center provedeme pomocí Unisntalleru, který je součástí instalátoru Poslední verzi lze spolu s instalátorem stáhnout z www.elicenser.net.

Upozornění: Nemažte níže uvedené soubory a složky, dokud to není naprosto nutné a nebo doporučený postup technické podpory Steinberg! Poškozené stažené licence a seznam dosud používaných aktivačních kódů bude ztracen!

Následující soubory je potom potřeba odebrat ručně.

Nejdříve ukončete všechny aplikace, které mají s eLicenser Control Center co do činění. Tedy samozřejmě aplikaci eLCC samotnou, ale i Cubase/Nuendo/Sequel, WaveLab, případěn otevřené virtuální nástroje.

Mac OS X
Vezměte prosím na vědomí, že od verze Mac OS X 10.7 je složka User/<user name>/Library, kterou budeme hodně používat, skrytá. V aplikaci Finder klikněte v menu na "Go" a podržte na klávesnici pravý Alt. Zobrazí se položka Library, což je právě výše uvedená složka.

Poté překontrolujte, zda byly všechny následující soubory odstraněny. Pokud ne, odstraňte je ručně:
 • /Applications/eLicenser Control Center
 • /Library/Application Support/eLicenser
 • /Library/Receipts/SyncrosoftLicenseControl.pkg
 • /Library/Receipts/eLicenserControl.pkg
 • /Library/Receipts/LCC.pkg
 • /Library/Receipts/NOS.pkg 
 • /Library/Receipts/POS.pkg


První verze Mac OS X 10.6 také:
in /var/db/receipts/ všechny soubory, které začínají s "com.syncrosoft" a "com.eLicenser".

Windows
Pokud jste tak již neučinili, zobrazte v systému Windows skryté složky – klikněte na menu Tools (ve Windows Vista a 7 je potřeba na klávesnici přidržet "Alt", aby byly vidět následující položky menu) – FOlder Options – View – Hidden files and folders – Show hidden files and folders.

Windows XP
 • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\eLicenser
 • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Syncrosoft


Windows Vista, Windows 7 a Windows 8
 • C:\ProgramData\eLicenser
 • C:\ProgramData\Syncrosoft
 • C:\Windows\system32\:
 • Všechny "SynsoNos", "Synsopos" a "Synsoacc" soubory:


Pouze 64-bit instalace
 • C:\WINDOWS\SysWOW64\SYNSOACC.dll
 • C:\WINDOWS\SysWOW64\SYNSOACC-Hilfe.chm
 • C:\WINDOWS\SysWOW64\SYNSOACC-Help.chm
 • C:\WINDOWS\SysWOW64\SYNSOACC-Aide.chm
 • C:\WINDOWS\SysWOW64\SYNSOPOS.exe


Ovladač 32-bitových Windows
 • C:\WINDOWS\system32\drivers\SynasUSB.sys
 • C:\WINDOWS\inf\SynasUSB.inf
 • Driver 64-bit Windows:
 • C:\WINDOWS\system32\drivers\SynUSB64.sys
 • C:\WINDOWS\inf\SynUSB64.inf


Pokud chcete odstranit starý License Control Center, odstraňte ručně následující soubory:

Mac OS X
 • /Applications/License Control Center
 • /Library/Syncrosoft
 • /Library/Application Support/Syncrosoft
 • /Library/Logs/Syncrosoft/
 • /Users/[current user]/Library/Logs


XP
 • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Syncrosoft


Vista
 • C:\ProgramData\Syncrosoft 
 • C:\Windows\system32\
 • Všechny soubory "SynsoNos", "Synsopos" a "Synsoacc"


Pouze 64-bit instalace
 • C:\WINDOWS\SysWOW64\SYNSOACC.dll
 • C:\WINDOWS\SysWOW64\SYNSOACC-Hilfe.chm
 • C:\WINDOWS\SysWOW64\SYNSOACC-Help.chm
 • C:\WINDOWS\SysWOW64\SYNSOACC-Aide.chm
 • C:\WINDOWS\SysWOW64\SYNSOPOS.exe 


Ovladač 32-bitových Windows
 • C:\WINDOWS\system32\drivers\SynasUSB.sys
 • C:\WINDOWS\inf\SynasUSB.inf


Ovladač 64-bitových Windows
 • C:\WINDOWS\system32\drivers\SynUSB64.sys
 • C:\WINDOWS\inf\SynUSB64.inf 
Comments