Další články‎ > ‎

Historie Cubase [I] – od Cubit ke Cubase 4

přidáno: 7. 11. 2014 14:03, autor: Martin Jirsák
Firma Steinberg již řadu let vyvíjí aplikaci s názvem Cubase. První zmínka o Cubase je z roku 1984. Původně se software měl jmenovat Cubit (anglicky loket), ale kvůli autorským právům byl název změněn.

Cubit
[zdroj: www.atarimusic.net/featured-articles/atari-music-software/245-history-of-cubase]

Jednalo se o nástupce softwaru Pro 24, který byl pro změnu nástupcem softwaru Pro 16 již z roku 1984, kdy byla firma Steinberg založena (tedy již rok po stanovení standardu MIDI; a letos nás čeká 30. výročí!!!).

Pro 24
[zdroj: www.atarimusic.net/featured-articles/atari-music-software/245-history-of-cubase]

Firmu Steinberg spolu založili Manfred Rürup, profesionální klávesák a Karl “Charlie” Steinberg, zvukový mistr. Potkali se během natáčení německé rockové kapely. Oba měli zájem o počítače a viděli v nich velký potenciál. Brzy začali vyvíjet první koncept softwaru “MIDI Multitrack Sequencer”. Hned roku 1985 se zúčastnili dodnes velice známého veletrhu Musikmesse ve Frankfurtu, tenkrát již s produktem Pro 16. Tento software byl distribuován na 5,25” disketách a k dispozici byl pouze pro Atari.

Cubase pro Atari
[zdroj: www.atarimusic.net/featured-articles/atari-music-software/245-history-of-cubase]
O rok později došlo k první revoluci v oblasti počítačů a nastoupily 16-bitové počítače. Steinberg rychle reagoval a okamžitě byla k dispozici verze Pro 24, což byl 24-stopý nahrávací software pro Atari 520ST/520. Tyto počítače měly vestavěný MIDI vstup a MIDI výstup, a tak se ukázalo, že volba platformy Atari byla naprosto správná. Roku 1988 spatřila světlo světa poslední verze – Pro 24 III. Tato verze již obsahovala například Drum Editor, Master Track i Score Editor. A svým způsobem se již podobal dnešní Cubase. Následovala již zmíněná Cubase.

Cubase pro Windows

Cubase V2.8
[zdroj: en.wikipedia.org/wiki/Steinberg_Cubase]
Na platformě Windows se Cubase poprvé objevila roku 1992. Cubase Score pro Windows z roku 1993 již obsahovala dnes dobře známé editory Key, List, Logical, Drum a Score. Dalším velkým přelomem byl rok 1996, kdy byla představena Cubase 1.6 Windows, která již nabízela funkce hard diskové nahrávání zvuku přes rozhraní Session8 a Yamaha CBX D3/D5 a nebo PCI kartu Digidesign AudioMedia III. Přes poslední zmíněnou PCI kartu dávala Cubase až 8 audio stop s ekvalizérem a automatizací.

Cubase na Macu
Téhož roku byla uvolněna Cubase Audio 3.0 TDM pro Macintosh. Tato verze nabízela až 16 audio stop a s podporou TDM až 48 fyzických audio stop. Ještě téhož roku byla uvolněna Cubase VST3.0 Macintosh, která nabízela až 32 zvukových stop. bylo možné pracovat s až 128 ekvalizéry v reálném čase, k dispozici byl profesionální efektový rack s až 4 efektovými procesory. Součástí již bylo rozhraní plug-inů VST (Virtual Studio Technology), které dodnes umožňuje ostatním výrobcům implementovat své efektové procesory (a dnes již i virtuální nástroje – VSTi) do prostředí Cubase. Stejné vlastnosti pro platformu Windows, přišly o rok později.

Následovalo rozšiřování a vylepšování. Například již v roce 1998 bylo možné pracovat až s 96 stopami, byly k dispozici Submixy, 8 FX Sendů a Auxů, jakož i technologie ReWire pro přímou komunikaci s dalšími hudebními aplikacemi.

Cubase VST4.1
[zdroj: en.wikipedia.org/wiki/Steinberg_Cubase]
V roce 1999 bylo poprvé v Cubase možné pracovat nejen s virtuálními efekty, ale také virtuálními nástroji (VSTi). Jednalo se vůbec o první sekvencer (konkrétně Cubase VST24 3.7), který toto umožňoval. Jedním z prvních byl Neon, který byl podobný Moog Model E.

Cubase SX
Roku 2002 přišla na trh Cubase SX1.0 a SL 1.0. Jednalo se o novou generaci následující po VST, což bylo společným znakem od roku 1996. Téhož roku vstoupilo na trh také Nuendo 1.0, které bylo z předchozí verze Cubase kompletně znovu přepsáno.

Cubase SX také opustila původní typ souborů. Nově se soubory začaly jmenovat *.CPR (Cubase Project). Starší soubory z Cubase VST bylo možné do Cubase SX importovat, aniž by došlo k nějakým ztrátám.

Cubase SX 2 z roku 2003 přinesla řadu novinek. Jednou z nich byla funkce nazvaná Time warp, která umožňuje nahrávat jak MIDI, tak audio data volně, bez kliku a metronomu. Poté lze posunout mřížku taktů a dob podle hudebních událostí. Tak se automaticky vytvoří mapa tempa (Tempo track). Představená byla také plnohodnotná kompenzace zpoždění plug-inů. Toho mohli využít zejména výrobci plug-inů, jejichž efektové procesory běžely (nebo dodnes běží) na DSP efektových jednotkách, jako jsou Universal Audio (tenkrát UAD-1) nebo Powercore. Dříve byly stopy, které používaly tyto efektové jednotky, posunuté (zpožděné) oproti ostatním stopám a bylo nutné stopy ručně posunovat dopředu. Interní algoritmus automatické kompenzace zpoždění zjišťuje všechna různá zpoždění systému a následně všechny kanály automaticky synchronizuje.

SX 3
Cubase SX 3
[zdroj: en.wikipedia.org/wiki/Steinberg_Cubase]
Nejzásadnější novinkou Cubase SX 3 z roku 2004 byla funkce Audiowarp. Ta umožňuje synchronizaci zvuku s tempem i v případě, že se tempo změní (staticky). Funkce Audiowarp byla velice úspěšná, ale hlavním nedostatkem bylo to, že nepracuje při změně tempa uvnitř projektu.

Koncem roku 2004 byla firma Steinberg odkoupena od Pinnacle, s kterým si Steinberg užil poněkud složitější období (například to vypadalo na konec Cubase a VST i ASIO technolgoií pro platformu Mac). Steinberg koupil gigant Yamaha. A tak se konečně naplnil účel řady let spolupráce mezi Steinberg a Yamaha.

Cubase 4
Cubase 4 z roku 2006 značila konec označování rozdílnosti verzí pomocí SX, SL a SE. Z SL se stalo Studio a z SE se stalo Essential. Také došlo k ukončení podpory DX plug-inů a zůstala podpora pouze pro VST. Nutno říci, že tento krok vyvolal velkou nevoli z řad uživatelů. Přispěl k tomu i fakt, že tento krok nebyl dopředu nijak oznámen. Uživatelé se o tomto faktu dozvěděli až od jiných uživatelů, kteří o tom informovali na uživatelském fóru. Cubase 4 také přestala podporovat import projektů z Cubase VST. Pro možnost importu starších projektů bylo nutné použít starší verze Cubase SX 3 nebo SL3, které byly k dispozici online, ke stažení.
Cubase 4
[zdroj: en.wikipedia.org/wiki/Steinberg_Cubase]

Mezi virtuálními nástroji, které jsou přímo součástí Cubase, se objevil HALion One, v němž se plně promítla Yamaha. Zvuky HALion One jsou přímo odvozené od nástrojů Yamaha Motif série. K dispozici bylo více než 600 různých zvuků, včetně zvuků klasických akustických nástrojů. Spolu s HALion One se v Cubase také poprvé objevila nástrojová stopa (Instrument Track). Ta zjednodušuje práci s virtuálními nástroji. Na vstupu stopy jsou MIDI data a na výstupu je audio. Od této chvíle tedy již nebylo nutné pro virtuální nástroje pracovat se dvěma stopami (MIDI pro MIDI data a audio pro efektové procesory). Nevýhoda nástrojové stopy (stejně jako HALion One) je, že tato není multi-timbrální. Se stopou tedy nelze pracovat na více MIDI kanálech, ale vždy jen na jednom.

Změněn byl také systém presetů. Dříve používaný systém FXP (preset efektu) a FXB (bank efektu) byl nahrazen novým systémem – Media Bay. Jedná se o centrum všech mediálních dat v počítači, která lze navíc různě kategorizovat a spravovat.


Koncem října 2007 byla uvolněná Cubase 4.1. Kromě oprav chyb z předchozí verze byl představen Sidechain, tedy možnost řízení signálu jedné stopy ze stopy jiné (používá se třeba pro kompresor mezi basou a kopákem).
Comments