Další články‎ > ‎

Historie Cubase [II] – Cubase 5 a 5.5

přidáno: 7. 11. 2014 14:04, autor: Martin Jirsák
Hned začátkem roku 2009 byla uvolněna Cubase 5. Ta přinesla řadu novinek, zejména v oblasti virtuálních nástrojů a efektů. Groove Agent One rozšířil řady integrovaných virtuálních nástrojů o bicí zvukovou knihovnu. K dispozici byly jak akustické bicí, tak různé elektronické zvuky pro urban, hip hop, dance a další moderní styly.

Groove Agent One
[zdroj: www.steinberg.net]


Pro práci s bicími a jednoduchou tvorbu beatů byl vytvořen nový plug-in Beat Designer. V podstatě se jedná o sekvencer (krokový) uvnitř sekvenceru (Cubase). Stejně jako v klasickém krokovém sekvenceru (a nebo podobně i Drum Editoru) lze jednoduše naklikat pattern bicích, který bude přehráván. Mezi jednotlivými patterny lze následně snadno přepínat pomocí MIDI not. To se může hodit i pro živou produkci. Vzhledem k tomu, že Beat Designer vysílá pouze MIDI noty, je na uživateli, jak s nimi naloží. MIDI data lze tedy nasměrovat přímo do Groove Agent One a používat jeho zvukovou knihovnu. Díky tomuto spojení je součástí Cubase nejen zvuková knihovna bicích, ale i bubeník. Beat Designer pochopitelně nabízí řadu uživatelských presetů.

Beat Designer
[zdroj: www.steinberg.net]


LoopMash je dalším novým virtuálním nástrojem Cubase 5. Nabízí naprosto nový způsob práce s hudebními smyčkami, díky čemuž lze snadno a rychle vytvářet úplně nové rytmy a groovy. Do jediného uživatelského prostředí, kde se kombinuje analýza a syntéza signálu, lze načíst až 8 zvukových smyček. Jednotlivým zvukovým smyčkám lze následně nastavit různé priority. Tyto smyčky jsou následně přehrávány spolu a automaticky vytváří novou smyčku. V závislosti na obsahu hudebního materiálu a nastavených preferencí Cubase automaticky volí, která smyčka bude v daný okamžik znít nejvýrazněji. To rozpoznává podle “hustoty” signálu v daných smyčkách. Výsledkem je zvukově velice bohatá a stále plná a našlápnutá smyčka. Vše je navíc synchronizované s hlavním tempem Cubase a mezi jednotlivými groovy lze opět jednoduše přepínat z MIDI, a tak použít LoopMash i na živou produkci.

LoopMash
[zdroj: www.soundonsound.com]


V oblasti zvuku došlo k výraznému posunu zejména v oblasti doladění jednohlasého signálu (zejména zpěvu). Díky nástroji VariAudio (nejedná se o plug-in, ale o nástroj, který je součástí Sample Editoru) je možné kompletně, ručně a precizně doladit zpěv nebo jiný jednohlasý signál. Po analýze signálu se zpěv zobrazuje podobně, jako by se jednalo o MIDI události. Jednotlivé obdélníky reprezentují noty, jejich výšku a trvání. Pomocí myši lze ladění anebo i délku noty jednoduše upravit a tak zpěv doladit a nebo i změnit tón (v rámci přibližně kvinty nelze zaznamenat změnu barvy hlasu – záleží ale na konkrétním hlasu). Dokonce lze třeba i zmírnit vibráto.

VariAudio
[zdroj: www.kvraudio.com]

Díky VariAudio lze navíc nazpívaný signál převést na MIDI události (noty) a tak třeba i jednoduše zobrazit noty a nebo zpěv podbarvit nějakým sólovým nástrojem.

Pokud někdo nechce věnovat doladění vokálů tolik času a energie, může použít automatický plug-in PitchCorrect. Jednoduchým nastavením parametrů lze zvolit, jak rychle má plug-in dolaďovat a jak přesně.

PitchCorrect plug-in
[zdroj: www.kvraudio.com]

Dalším zajímavým plug-inem, novým v Cubase 5, byl REVerence – konvoluční Reverb. Všechny konvoluční reverby jsou postaveny na záznamu reálných akustických prostředí (dozvuků). Jedná se o stejný princip, jako samplované akustické nástroje, jen se nesamplují zvuky, ale odrazy místnosti. K dispozici je celkem 70 různých reálných akustických prostředí od nahrávacích studií různých velikostí, přes koncertní sály a kostely, až po specifická prostředí jako je les, hangár nebo tunel. Kromě těchto prostředí lze importovat vzorky nasamplovaných reálných prostředí od jiných výrobců ve standardizovaném formátu.

REVerence plug-in
[zdroj: www.kvraudio.com]

V oblasti MIDI bylo nejzásadnější novinkou zavedení technologie VST Expression a to i s ohledem na její rozšíření v Cubase 6. VST Expression umožňuje jednoduchou práci s různými artikulacemi virtuálních nástrojů. To se používá zejména u větších zvukových knihoven, simulujících reálné akustické nástroje nebo jejich sekce (včetně velkého symfonického orchestru). Například pro přepnutí ze stylu hry legato do pizicatp (u smyčcových nástrojů), bylo dříve nutné vyslat specifické MIDI události (ať se jednalo o změnu hloubky Modulation, změnu Programu zvuku, vyslání události pomocí noty mimo rozsah daného nástroje, změnu MIDI kanálu a nebo dokonce vyslání většího počtu MIDI událostí najednou). VST Expression toto řeší jednoduše. V Key Editoru lze jednoduše v seznamu artikulací přepnout na požadovanou artikulaci. Systém již vyšle všechny potřebné (a předem připravené a namapované) MIDI události automaticky sám. Ve Score editoru se událost zároveň okamžitě objeví v notaci příslušnou značkou. Opačně lze přímo ve Score editoru zapsat příslušnou značku a Cubase automaticky vytvoří VST Expression událost a změní artikulaci příslušným způsobem.

VST Expression
[zdroj: www.soundonsound.com]

V hlavním okně Cubase se objevily nové stopy Tempo a Signature (metrum). Díky tomu není nutné pro změnu tempa nebo metra otevírat samostatné okno Tempo Track a uživatel má o změnách přehled i z hlavního okna.

Pro uživatele Windows byla Cubase 5 přepracována tak, že plně podporuje 64 bitové výpočty. To umožňuje adresování větší paměti RAM z předchozích 2GB na stávající 1TB. Díky tomu lze pracovat s většími zvukovými knihovnami, kvalitnějšími zvuky a lepšími efektovými procesory. 64-bitové procesory také nabízejí rychlejší výpočty a zvládají tedy pracovat s větším počtem stop, efektů a virtuálních nástrojů.

Cubase 5.5
Cubase 5.5 přinesla řadu dalších novinek. VST Bridge umožnil chod 32-bitových plug-in (dodnes je většina plug-in 32-bitových) i v 64-bitové verzi Cubase pro operační systémy Windows Vista a Windows 7.

Oficiální banner pro Cubase 5.5
[zdroj: www.sonicftp.com]

Ke změnám došlo také v zobrazování videa. Cubase umožňuje natažení video souboru a kompozice hudby nebo zvukařské práce k danému videu. Od Cubase 5.5 je k dispozici nový video engine, který je postaven na Apple QuickTime. Díky tomu je podporovaná větší řada video formátů (kodeků), včetně HD. Při přehrávání videa také není sdílená paměť RAM pro video a hudební/zvukové události Cubase. Díky tomu může počítač lépe využívat paměť RAM pro práci se zvukem a hudbou v Cubase. Zároveň lze videa zobrazovat přímo přes FireWireová rozhraní na externích zařízeních (jako jsou například video kamery), což bylo dříve možné pouze v operačním systému Mac OS X.

Oficiální obrázek Cubase 5.5 – všechny novinky dané verze najednou.
[zdroj: www.rekkerd.org]

Přepracován byl také engine pro automatickou detekci dob pomocí tzv. Hitpointů. Detekce těchto událostí byla předělána tak, že lépe odpovídá skutečným hudebním dobám a detekce tak není matena méně podstatnými událostmi.


Přepracováno bylo i grafické prostředí Cubase a graficky se sjednotila různá okna.

Na okraj
Cubase 5 byla dosud poslední verzí aplikace Cubase, kterou bylo možné sehnat v nelegální kopii. Tím ani v nejmenším nenavádím ke shánění této nelegální kopie!!! Naopak. Chci touto cestou pochválit vývojáře z týmu eLicenser, kteří skvělým způsobem chrání současné verze Cubase proti nelegálnímu používání. A navíc, od Cubase 5.5 je to k současné Cubase 7.5 ještě dlouhá cesta a řada zajímavých novinek.
Comments