300+ triků v Cubase

Připravuje se elektronická kniha "300+ triků v Cubase". Kniha bude dostupná z Apple AppStore pro iOS zařízení, i Google Play pro zařízení s operačním systémem Android.

Obsah:
 • BONUS: Co znamená název Cubase?
 • BONUS: Jakého rodu je Cubase
 • BONUS: Kam se obracet pro technickou podporu?
 • C8 Jak aktualizovat rozmístění oken v pracovní ploše (Workspace)?
 • C8 Jak do Cubase dostat další plug-iny?
 • C8 Jak nastavit Cubase, aby se v seznamu plug-inů zobrazoval jen určitý výběr?
 • C8 Jak přejmenovat pracovní plochu (Workspace)?
 • C8 Jak přenést pracovní plochu projektu do svého počítače (globální pracovní plocha)?
 • C8 Jak přenést pracovní plochu z našeho počítače do jiného počítače?
 • C8 Jak přidat novou pracovní plochu?
 • C8 Jak se při výběru plug-inu přepnout do jiné kolekce?
 • C8 Jak smazat pracovní plochu (Workspace)?
 • C8 Jak v reálném čase ovládat Chord Pads z MIDI?
 • C8 Jak zajistit, aby se cizí projekty načetly s takovým rozložením oken, které bylo uloženo?
 • C8 Jak zajistit, aby se cizí projekty zobrazovaly s mým rozložením oken?
 • C8 Jak zduplikovat kolekci plug-inů?
 • C8 Jak změnit klávesovou zkratku pracovní plochy (Workspace)?
 • C8 Jak změnit pořadí pracovních ploch (Workspaces)?
 • C8 Jak zajistit, aby se projekty otevíraly vždy se stejným rozmístěním oken, jaké bylo poslední?
 • C8 Jak zajistit, aby se projekty vždy otevíraly s takovým rozložením oken, jak byly naposledy uloženy?
 • Co dělat při ztrátě nebo odcizení USB Steinberg Key?
 • Co dělat, když je načtený zvukový soubor přeladěný (a hraje rychleji nebo pomaleji)?
 • Co je VST Bridge?
 • Co znamená číslo v závorce v menu Window?
 • Co znamenají tři tečky (...) za některými položkami v menu?
 • Detaily k ASIO Guard v Cubase a Nuendo
 • Instalace presetů HALion One do Cubase 6 a novější
 • Jak aktivovat Cubase a Cubase Artist?
 • Jak aktivovat Cubase AI?
 • Jak aktivovat Cubase Elements
 • Jak aktivovat Cubase LE?
 • Jak aktivovat, aby smyčka z MediaBay byla okamžitě v synchronu s tempem
 • Jak aktivovat/deaktivovat Pre-Roll a Post-Roll společně?
 • Jak aplikovat offline proces nebo plug-in na všechny události ve smyčce?
 • Jak aplikovat offline proces nebo plug-in pouze na jednu událost ve smyčce?
 • Jak automaticky připojit všechny již existující FX stopy přes Sendy pro novou Audio stopu?
 • Jak automaticky rozdělit jeden MIDI part s vícero kanály do vícero stop?
 • Jak automaticky smazat nahraná data z pevného disku, když po provedeném záznamu projekt neuložíme?
 • Jak deaktivovat automatické připojení Send kanálů nově vytvořeným Audio stopám?
 • Jak do nástroje Color Tool dostat barvu aktuální události?
 • Jak dočasně deaktivovat zarovnávání (Snap)?
 • Jak fungují funkce Solo a Mute při složitějším zpojení signálu do Send nebo Group?
 • Jak jemně doladit hodnotu parametru
 • Jak kompletně zazálohovat projekt?
 • Jak měnit pořadí efektů, které nejsou zasebou, v signálovém řetězci?
 • Jak nahradit (nebo podbarvit) živé akustické bicí nahrané do Cubase pomocí samplů?
 • Jak nahrát signál z jedné stopy do jiné?
 • Jak nahrát zvuk z extenrího syntezátoru Yamaha Motif a od něj odvozeých (MOX, MOXF, aj.)?
 • Jak nahrát zvuk z extenrího syntezátoru?
 • Jak najít nepoužité zvukové soubory a smazat je?
 • Jak nastavit "české" zobrazování noty H?
 • Jak nastavit aby byl plug-in efekt zapojen před faderem hlasitosti?
 • Jak nastavit aby byl plug-in efekt zapojen za faderem hlasitosti?
 • Jak nastavit Cubase pro nahrávání z vícero zdrojů do vícero stop najednou?
 • Jak nastavit Cubase pro správnou práci s externí efektovou jednotkou, která má mono vstup, ale stereo výstup? Při běžném nastavení je jeden kanál silnější.
 • Jak nastavit Cubase, aby byl během záznamu monitoring automaticky aktivován a během přehrávání nikoliv?
 • Jak nastavit Cubase, aby byl monitoring automaticky aktivován na všech stopách, které jsou připravené k záznamu?
 • Jak nastavit Cubase, aby byl monitoring automaticky aktivován výhradně jen během záznamu?
 • Jak nastavit Cubase, aby byl monitoring obsluhován manuálně?
 • Jak nastavit Cubase, aby byl slyšet náslech z MediaBay
 • Jak nastavit Cubase, aby byl slyšet náslech z Offline plug-inů a procesů
 • Jak nastavit Cubase, aby byl slyšet náslech z okna Import Audio?
 • Jak nastavit Cubase, aby několik taktů před záznamem zvuk přehrávala (bez záznamu)
 • Jak nastavit Cubase, aby při chybě okamžitě začala nahrávat znovu od původního místa?
 • Jak nastavit Cubase, aby při nahrávání dokola ponechávala vždy jen poslední záznam?
 • Jak nastavit Cubase, aby se automaticky zastavila po vystoupení ze záznamu (Punch Out)?
 • Jak nastavit Cubase, aby se funkce Punch In po zastavení automaticky nevypínala?
 • Jak nastavit Cubase, aby se funkce Punch In po zastavení automaticky vypnula?
 • Jak nastavit Cubase, aby se po automatickém vystoupení ze záznamu (Punch Out) pár taktů přehrála, a pak se automaticky zastavila?
 • Jak nastavit Cubase, aby se stopa vybrala automaticky po vybrání události na dané stopě?
 • Jak nastavit Cubase, aby se stopa vybrala i když kliknu v místě projektu?
 • Jak nastavit Cubase, aby se v rámečku u nástroje Select (šipka) nezobrazovaly další informace
 • Jak nastavit Cubase, aby se všechny MIDI události nenahrávaly dvakrát?
 • Jak nastavit Cubase, aby v určitém místě automaticky vystoupila ze záznamu a dále se data jen přehrávala a nebo se Cubase zastavila?
 • Jak nastavit Cubase, aby za automatickým vystoupením ze záznamu (Punch Out) pokrařovalo přehrávání?
 • Jak nastavit Cubase, aby začala záznam vždy v místě kurzoru?
 • Jak nastavit Cubase, aby začala záznam vždy v místě levého lokátoru?
 • Jak nastavit Cubase, abych slyšel nahraný signál, nikoliv signál ze vstupu?
 • Jak nastavit Cubase, abych slyšel signál ze vstupu (nikoliv nahraná data)?
 • Jak nastavit délku předem nahrávaného úseku před záznamem?
 • Jak nastavit do jakého typu souboru budou ukládána nahraná zvuková data?
 • Jak nastavit hlasitost a výšku tónu (pípnutí) lehké doby metronomu?
 • Jak nastavit hlasitost a výšku tónu (pípnutí) těžké doby metronomu?
 • Jak nastavit hlasitost odposlechu z MediaBay
 • Jak nastavit jinou bázi metra metronomu, než je v projektu?
 • Jak nastavit jiný metronom před záznamem než během záznamu?
 • Jak nastavit MixConsole, aby fader hlavního výstupu zůstával vždy vpravo?
 • Jak nastavit počet takt, které má hrát metronom před záznamem?
 • Jak nastavit vícero událostem stejnou hodnotu pomocí Info View
 • Jak nastavit vlastní zvuk pro metronomu?
 • Jak nastavit výchozí MIDI editor pro MIDI události?
 • Jak nastavit vzorkovací frekvenci projektu?
 • Jak nastavit zvuk metronomu jako pípnutí, klasické pro Cubase?
 • Jak nastavit, aby byl kurzor Cubase statický a posouval se podklad?
 • Jak nastavit, aby byl Send signál vysílán před faderem hlasitosti?
 • Jak nastavit, aby byl Send signál vysílán za faderem hlasitosti?
 • Jak nastavit, aby Cubase dále přehrávala projekt, i když se aplikace dostane do pozadí?
 • Jak nastavit, aby Cubase uvolnila zvukový ovladač, když se dostane do pozadí?
 • Jak nastavit, aby importované MIDI soubory byly přehrávány externím hardwarem?
 • Jak nastavit, aby posuvné ovladače pomalu dojely (neskočily) na msíto kam klikneme?
 • Jak nastavit, aby posuvné ovladače reagovaly pouze v okamžiku, kdy kurzor umístíme přesně nad ně?
 • Jak nastavit, aby posuvné ovladače skákaly na určené místo, kam klikneme?
 • Jak nastavit, aby při posunutí události následovala událost i automatizace?
 • Jak nastavit, aby při zastavení přehrávání skočil kurzor vždy na začátek projektu?
 • Jak nastavit, aby při zastavení přehrávání zůstal kurzor v místě zastavení a neskákal na začátek projektu?
 • Jak nastavit, aby se audio smyčka automaticky synchronizovala s tempem projektu?
 • Jak nastavit, aby se hodnota otočných ovladačů nastavovala pohybem nahoru/dolů, resp. doleva/doprava?
 • Jak nastavit, aby se hodnota posuvného ovladače nastavovala relativně od místa kliknutí?
 • Jak nastavit, aby se otočné ovladače nastavovaly pomocí kruhového pohybu nad ovladačem?
 • Jak nastavit, aby se pohyboval kurzor projektu a pozadí listovalo po stránkách?
 • Jak nastavit, aby se přehrávání smyčky z MediaBay spustilo/nespustilo s přehráváním projektu?
 • Jak nastavit, aby se při posunutí události automatizace neposunovala s událostí?
 • Jak nastavit, aby se Solo stopy automaticky změnilo na aktuálně vybranou stopu?
 • Jak nastavit, aby se v Project okně pro MIDI události zobrazovaly noty?
 • Jak nastavit, aby se zvolená stopa automaticky zvětšila?
 • Jak nastavit, aby stereopozice signálu vysílaného do Sendu byla jiná než stereopozice zdrojové stopy?
 • Jak nastavit, aby stereopozice signálu vysílaného do Sendu byla vždy stejná jako stereopozice zdrojové stopy?
 • Jak nastvit, aby byl metronom vždy slyšet během záznamu a nebyl slyšet během přehrávání?
 • Jak ochránit stopu, aby se automaticky neumlčela při aktivaci "Solo" na jiné stopě - Solo Defeat?
 • Jak okopírovat celý obsah vícero taktů a vložit jej jinam?
 • Jak otestovat výstupy a směrování signálu v Cubase?
 • Jak otevřít okno nastavení metronomu?
 • Jak otevřít vícero paletek Inspector současně?
 • Jak označit všechny události na dané stopě?
 • Jak podřídit tempo MIDI dat tempu zvukové smyčky?
 • Jak poslat zvuk metronomu (Click) do vícero výstupů Cubase/Nuendo?
 • Jak posouvat oba lokátory společně?
 • Jak posunout data uvnitř události?
 • Jak použít klávesnici počítače jako MIDI klaviaturu
 • Jak poznám, kam se nainstaloval plug-in?
 • Jak přenášet data mezi různými projekty?
 • Jak přenášet projekty mezi různými verzemi Cubase?
 • Jak přenést licenci Cubase na nový počítač?
 • Jak přenést nastavení Cubase z jednoho počítače do jiného?
 • Jak přenést softwarovou licenci na USB?
 • Jak přepnout mezi pravítkem primárního a sekundárního času (obvykle Bars + Beats a Timecode)?
 • Jak přidat prázdné takty dovnitř (nebo na začátek) skladby?
 • Jak přidat prázdný slot do již hotového signálového řetězce?
 • Jak přidat/ubrat fadery na vícero kanálech společně o stejnou úroveň
 • Jak připravit Cubase pro nahrávání do vrstev?
 • Jak připravit projekt pro přenos do jiného studia?
 • Jak přiřadit vlastní klávesovou zkratku nějaké funkci?
 • Jak prohodit efekty v signálovém řetězci?
 • Jak rozdělit MIDI bicí do samostatných stop podle zvuku?
 • Jak rozpohybovat parametry mixu?
 • Jak rozpohybovat parametry plug-inu?
 • Jak různým stopám nastavit různé vstupy?
 • Jak rychle aktivovat/deaktivovat čtení automatizace na všech stopách najednou?
 • Jak rychle aktivovat/deaktivovat zápis automatizace na všech stopách najednou?
 • Jak rychle deaktivovat Solo všech stop najednou?
 • Jak rychle deaktivovat umlčení všech stop najednou?
 • Jak rychle dočasně deaktivovat všechny Channel Strip efekty projektu najednou?
 • Jak rychle dočasne deaktivovat všechny EQ projektu najednou?
 • Jak rychle dočasně deaktivovat všechny Sendy projektu najednou?
 • Jak rychle dočasně přeskočit určité místo - letmý střih?
 • Jak rychle inkrementovat vstupy/výstupy ve VST Connections okně
 • Jak rychle nakreslit událost, aniž bychom museli přepínat nástroj z Object Selection na Draw?
 • Jak rychle nastavit barvu stopy?
 • Jak rychle nastavit parametr na výchozí hodnotu (Ctrl+click)
 • Jak rychle nastavit vícero faderů na stejnou úroveň (Abs režim)
 • Jak rychle nastavit viditelnost vícero stop najednou?
 • Jak rychle okopírovat plug-in, EQ, Channel Strip modul, Sed, atd. z jednoho kanálu do jiného?
 • Jak rychle otevřít okno pro nastavení synchronizace
 • Jak rychle otevřít okno se značkami
 • Jak rychle označit stejnou notu ve všech oktávách?
 • Jak rychle označit všechny noty shodné výšky v MIDI partu?
 • Jak rychle označit všechny události před kurzorem?
 • Jak rychle označit všechny události za kurzorem
 • Jak rychle pojmenovat/přejmenovat značky v Cubase?
 • Jak rychle přepínat mezi různými zobrazeními Cubase
 • Jak rychle přesunout plug-in, EQ, Channel Strip modul, Sed, atd. z jednoho kanálu do jiného?
 • Jak rychle přidat FX kanál pro více stop najednou?
 • Jak rychle přidat FX kanál pro vícero stop?
 • Jak rychle přidat Group kanál pro vícero stop?
 • Jak rychle přidat Group kanál pro víceto stop najednou?
 • Jak rychle přidat jeden stejný efekt na vícero kanálů najednou
 • Jak rychle přidat novou značku?
 • Jak rychle rozstříhat dlouhou notu (nebo jinou událost) podle mřížky?
 • Jak rychle rozstřihnout událost, aniž bychom museli přepínat nástroj z Object Selection na Split?
 • Jak rychle sjednotit jména všech partů ve stopě s názvem stopy?
 • Jak rychle skočit na konec projektu?
 • Jak rychle skočit na konkrétní místo v projektu?
 • Jak rychle skočit na následující zančku?
 • Jak rychle skočit na předchozí značku?
 • Jak rychle skočit na začátek projektu?
 • Jak rychle smazat několik taktů uprostřed skladby?
 • Jak rychle udělat výběr oblasti ve všech stopách najednou?
 • Jak rychle vybrat požadovaný plug-in efekt z dlouhého seznamu?
 • Jak rychle vyjmout efekt ze signálového řetězce?
 • Jak rychle vyresetovat kompletní nastavení EQ?
 • Jak rychle vytvořit kratičký crossfade (prolnutí) mezi dvěma zvukovými událostmi
 • Jak rychle zkontrolovat Mono kompatibilitu nahrávky?
 • Jak rychle zobrazit všechny stopy, pokud jsme některé z nich skryli pomocí Visibility?
 • Jak rycle otevřít/zavřít Tempo editor?
 • Jak se rychle vrátit k naposledy uložené verzi projektu?
 • Jak seřadit plug-iny podle typu efektu?
 • Jak seřadit plug-iny podle výrobce?
 • Jak sjednotit výstupy vícero stop.
 • Jak slepit všechny následující události?
 • Jak smazat dvojité noty v Cubase?
 • Jak smazat klávesovou zkratku, když jí chceme použít pro jinou funkci, než je aktuálně přiřazeno?
 • Jak smazat prázdné stopy bez dat?
 • Jak smazat všechny následující události?
 • Jak snadno porovnat dvě nastavení efektu?
 • Jak správně organizovat soubory a složky?
 • Jak spravovat 32- a 64-bitové plug-iny odděleně?
 • Jak srovnat bicí?
 • Jak synchronizovat viditelnost stop v Project okně s kanály MixConsole?
 • Jak u nástroje "Select" zobrazit více informací?
 • Jak uložit vlasní sadu klávesových zkratek?
 • Jak uložit vlastní výchozí projekt
 • Jak umlčet událost, aby v projektu nebyla, ale nemuseli jsme jí mazat?
 • Jak ušetřit výkon počítače, aby nepočítal plug-iny i v případě, že na dané stopě nejsou žádná data?
 • Jak v Cubase nastavit šířku kurzoru (přehrávací hlavy)?
 • Jak v Cubase rychle měnit statické tempo?
 • Jak v Cubase upravit MIDI záznam, aby vypadal dobře v notaci?
 • Jak v Cubase vytvořit změny tempa uvnitř projektu?
 • Jak v Cubase zapnout/vypnout zvuk metronomu?
 • Jak v Mac OS X aktivovat použití kláves F1, F2, atd. pro Cubase?
 • Jak v MediaBay nastavit, aby se smyčka přehrávala okamžitě
 • Jak v MediaBay nastavit, aby vybraná zvuková smyčka hrála dokola?
 • Jak v MediaBay seřadit výsledky vyhledávání náhodně?
 • Jak v MixConsole rozbalit vždy jen jeden Rack?
 • Jak v MixConsole vždy zobrazovat všech 8 Insert/Send slotů?
 • Jak vybrat jazyk Cubase?
 • Jak vyresetovat červené varování o přebuzení vstupu/výstupu?
 • Jak vyttvořit automatickou harmonii k hlavnímu zpěvu?
 • Jak vytvořit novou variantu dané stopy a přitom původní zazálohovat?
 • Jak vytvořit novou variantu stopy pro jiná data, ale se stejnými efekty a směrováním signálu?
 • Jak vytvořit sdílenou kopii události?
 • Jak vytvořit smyčku v Cubase (Duplicate; Ctrl/Cmd+D, případně +K)
 • Jak zabezpečit událost v projektu, abychom omylem nezměnili Fade-In, Fade-Out, hlasitost, ladění nebo název události?
 • Jak zabezpečit událost v projektu, abychom omylem nezměnili místo střihu?
 • Jak zabezpečit událost v projektu, abychom si s ní omylem nepohnuli?
 • Jak zajistit střih zvuku v místě, kde signál prochází nulou?
 • Jak zajistit, aby Cubase nescrollovala na další stránku, když začneme během přehrávání editovat data?
 • Jak zajistit, aby Cubase při přehrávání automaticky scrollovala na další stránku?
 • Jak zajistit, aby nahraná data z pevného disku nebyla smazána, i když po provedeném záznamu projekt neuložíme?
 • Jak zajistit, aby okna s grafickým prostředím plug-inu nebyla nikdy překrývána ostatními okny Cubase?
 • Jak zajistit, aby okna s grafickým prostředím plug-inu nebyla vždy nad ostatními okny Cubase?
 • Jak zajistit, aby se do HALion nenačítal žádný výchozí zvuk?
 • Jak zajistit, aby se grafické prostředí vloženého efektu neotevíralo vždy okamžitě vložení nového efektu?
 • Jak zajistit, aby se grafické prostředí vloženého efektu vždy otevřelo okamžitě po vložení nového efektu?
 • Jak zajistit, aby se několik taktů před záznamem přehrávalo?
 • Jak zajistit, aby určitá okna nebyla nikdy překryta ostatními okny Cubase?
 • Jak zajistit, abychom omylem ze signálové cesty neodebrali plug-in, na kterém jsme pracovali?
 • Jak zakázat, aby se určitá hláška znovu nezobrazovala?
 • Jak zaznamenat improvizaci z MIDI, kterou jsme nenahrávali?
 • Jak zjednodušit mixáž bicích s použitím Group kanálů?
 • Jak zjistím, kolik místa na disku mám ještě pro záznam (audio)?
 • Jak zkontrolovat, že Cubase vysílá nějaký MIDI signál?
 • Jak zkontrolovat, že do Cubase jde nějaký MIDI signál?
 • Jak zkontrolovat, že do Cubase jde nějaký zvukový signál?
 • Jak zkontrolovat, že z Cubase vystupuje nějaký zvukový signál?
 • Jak změnit interval automatického ukládání projeku?
 • Jak změnit klávesové zkratky?
 • Jak změnit nastavení kvantizace, aby nebyla strojová?
 • Jak zobrazit grafický náhled celého projektu?
 • Jaký je rozdíl mezi kanálem a stopou?
 • Je možné zazálohovat licenci Cubase na jinou USB flashku?
 • Je potřeba mít vždy při chodu Cubase připojen USB Steinberg Key?
 • K čemu je na každé stopě tlačítko "L" (Listen)?
 • K čemu je na každé stopě tlačítko "M" (Mute)?
 • K čemu je na každé stopě tlačítko "R" (Read)?
 • K čemu je na každé stopě tlačítko "W" (Write)?
 • K čemu je na každé stopě tlačítko s kolečkem (po aktivaci je červené)?
 • K čemu je tlačítko Monitor?
 • K čemu s epoužívá Tempo Track (tempo)?
 • K čemu se používá Arranger track (stopa aranžéru)?
 • K čemu se používá Chord Track (akordická stopa)?
 • K čemu se používá Folder Track (složka)?
 • K čemu se používá FX Channel?
 • K čemu se používá Group Channel?
 • K čemu se používá Marker Track (značky)?
 • K čemu se používá Ruler Track (pravítko)?
 • K čemu se používá Signature Track (metrum)?
 • K čemu se používá Transpose Track(stopa transpozice)?
 • K čemu se používá Video Track (video stopa)?
 • K čemu se používají Audio stopy?
 • K čemu se používají Instrument stopy?
 • K čemu se používají MIDI stopy?
 • Kde v Cubase najdu poslední projekty, se kterými jsem pracoval?
 • Lze rychle otevřít náhled projektu?
 • Mohu použít Cubase na vícero počítačích?
 • Pohyb v oknech, jako na "dotekovém zařízení"
 • Pracovní nástroj Color (barva)
 • Pracovní nástroj Comp (kompilace)
 • Pracovní nástroj Display Quantize (zobrazovaná kvantizace)
 • Pracovní nástroj Draw (kreslit) nebo Pencil (tužka)
 • Pracovní nástroj Erase (guma)
 • Pracovní nástroj Glue (lepidlo)
 • Pracovní nástroj Hand(od ruky)
 • Pracovní nástroj Layout (Score Editor)
 • Pracovní nástroj Line (linka)
 • Pracovní nástroj Mute (umlčení)
 • Pracovní nástroj Object selection (šipka)
 • Pracovní nástroj Parabole(parabola)
 • Pracovní nástroj Play (přehrát)
 • Pracovní nástroj Range Selection (výběr oblasti)
 • Pracovní nástroj Scrub
 • Pracovní nástroj Sinus(sinusoida)
 • Pracovní nástroj Sizing Aplies Times Stretch (změna s aplikací časové komprese a expanze)
 • Pracovní nástroj Sizing Moves Content (změna pohybující obsahem)
 • Pracovní nástroj Split (nůžky)
 • Pracovní nástroj Square(obdélník)
 • Pracovní nástroj Triangle(trojúhelník)
 • Pracovní nástroj Trim - pouze v Key Editor a List Editor
 • Pracovní nástroj Warp Grid (musical events follow)
 • Pracovní nástroj Warp Grid (práce s mřížkou)
 • Pracovní nástroj Zoom (lupa)
 • Pracovní nástroje Select Export Range (Score Editor)
 • Při exportu v reálném čase nemohu nastavit hlasitost odposlechu (Audition Volume)
 • Při načtení projektu Cubase přepíše naše nastavení VST Connections
 • Proč je jedno z tlačítek každého dialogového okna modré (Mac OS X)/nebo v modrém tenkém rámečku (Windows)
 • Proč je jedno z tlačítek některých dialogových oken v bílém rámečku?
 • Proč jsou některá písmena na tlačítkách Cubase podtržená
 • Proč registrovat Cubase na MySteinberg?
 • Rychlé nastavení lokátorů na aktuálně vybranou oblast
 • Rychlé nastavení lokátorů na místo kurzoru
 • Z praktického důvodu je dobré převést každou MIDI stopu do samostatné Audio stopy. Pak máme plnohodnotné možnosti mixu a aplikování všemožných efektů na každou stopu samostatě.
 • Zamknuté vs nezamknuté pracovní plochy
 • Zapamatování a vyvolání paměti úrovně Zoom na konkrétním místě
Comments